lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Sjukhusfysik

Strålning används idag inom medicin för en lång rad tillämpningar: MR och röntgenstrålning används för att se igenom vävnad, radioaktiva spårämnen kan med hjälp av en PET-kamera användas för att kartlägga ett radioaktivt läkemedels väg genom kroppen och strålbehandling är ett väldigt viktigt verktyg i behandlandet av tumörer. Kunskap om strålningens påverkan på kroppen behövs också för att kunna skydda oss från skadlig strålning. För att hantera den strålning som används i medicinskt syfte krävs en särskild yrkeskår - sjukhusfysikerna.

Utbildningen i medicinsk strålningsfysik är en femårig yrkesutbildning som både sker vid den naturvetenskapliga och den medicinska fakulteten. Efter att du avlagt examen erhåller du legitimation från Socialstyrelsen och kan därmed arbeta som sjukhusfysiker.

Som sjukhusfysiker är du utbildad för att arbeta inom vården med strålningsbehandling och radiologisk utrustning, så som MR- och PET-kameror. Du känner till hur strålning påverkar människokroppen, och kan både uttnyttja detta i medicinskt syfte och arbeta med att skydda patienter och allmänhet från skadlig strålning.

Utöver att du vet hur strålning detekteras, hur stråldoser beräknas och hur icke-joniserade strålning kan nyttjas är du också duktig på bildbehandling, programmering i högnivåspråk och på att använda matematiska metoder för att lösa problem.

Då du kommer arbeta inom vården kan du bemöta patienter och anhöriga på ett professionellt sätt, och du har god kännedom om medicinsk etik och patientsäkerhet. Utöver att arbeta som sjukhusfysiker kan du även arbeta med miljö- och strålskydd eller med att forska.

Hur ser utbildningen ut?

Sjukhusfysikutbildningen är en femårig utbildning som sker delvis på den naturvetenskapliga och delvis på den medicinska fakulteten.

De två första åren läser du grundläggande fysik och matematik på den naturvetenskapliga fakulteten och får då bland annat läsa kvantmekanik, atom-, kärn-, och partikelfysik, fasta tillståndets fysik och relativitetsteori. Du får också viktiga matematiska verktyg och lär dig att använda programmering för att bygga datormodeller och hantera data.

Det tredje året läser du avancerade kurser i strålningsfysik, till exempel dosimetri, strålningsdetektion, tumörbiologi och miljöstrålskydd. Det fjärde året läser du kliniska kurser, medicinsk bildbehandling och programmering, röntgen-, ultraljuds-, magnetresonans- och nuklearmedicinsk fysik och strålbehandling.

Det femte året består av en termins klinisk praktik och ett tjugo veckors forskningsinriktat examensarbete. Efter examen blir du legitimerad sjukhusfysiker, och kan arbeta inom sjukvård, som strålskyddsfysiker eller forskning.