lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

För lärare

Här finns information som är riktad till dig som är lärare på FYS- och MAX-kurser, d.v.s. kurser som erbjuds till NF-studenter i fysik.

Varje termin utlyser vi i god tid (ca. sex månader i förväg) de kurser som vi önskar att ge. Här hittar du listorna:

Preliminärt kursutbud

Varje termin utlyser i i god tid (ca. sex månader) de kurser vi önskar ge. Dessa listor publiceras på den internationella sidan:

Administration och betyg

Vi har skapat en lathund som beskriver hur administrationen ska ske vad gäller bland annat registrering och kursrapportering:

När det är dags att sätta betyg så ser vi gärna att du begrundar våra regler för översättning mellan olika betygssystem:

Kanske undrar du vad som sker med listor för kurser? Här finns ett studierektorsbeslut som beskriver hur vi behandlar dem och hur de båda undervisningsavdelningarna handhar kurser med dubbla koder:

Andra viktiga länkar

Vi bedriver på UDIF ett aktivt arbete för hälsa, miljö och säkerhet. Du kan hitta viktiga länkar och beslut på följande sida

En viktig fråga för oss är studentinflytandet. Här finns den senaste policyn: