lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursplaner

Länkar till samtliga godkända kursplaner vid Lunds universitet:

Engelska översättningar

Område: Fysik

  • FYSP01 (2016-05-19)
  • FYST51 (2015-10-14)
  • FYSB07 (2014-05-12)
  • FYSK02 (uppdaterad version 2014-04-17)
  • FYSK02 (2014-02-14)
  • FYSN23 Avancerad elektromagnetism (uppdaterad 2017-09-25)
  • FYST51 (preliminär version, för godkännande IGU March 2017)
  • FYSA10 (preliminär version, för godkännande IGU March 2017)

Område: Teoretisk fysik

Till IGU 2017-09-25

Område: Astronomi

Område: Maxlab

Övrigt