lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursutvärderingar

Område: Fysik

Fysik 1 (FYSA01/FYSA11)

Fysik 2 (FYSA21 etc)

Fysik 3

Område: Teoretisk fysik

2017

 • MNXA19 (170516) Den vetenskapliga metoden
 • FYTB14 (170915) Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori
 • FYTN10 (170915) Kvantfältteori
 • FYTN12 (170915) Systembiologi
 • FYTN13 (170915) Symmetrier och gruppteori
 • FYTB13, ht (180122) Elektromagnetism
 • FYTN01 (180122) Fysikens matematiska metoder
 • FYTN03 (180122) Beräkningsfysik

Område: Astronomi

2017

 • ASTA34 (170915) Strålningsprocesser
 • ASTM22 (170915) Beräkningsastrofysik
 • ASTM12 (170915) Högenergiastrofysik
 • ASTM15 (170915) Labastrofysik
 • ASTB01 (180122) Introduktion till astrofysik
 • ASTM14 (180122) Stjärnornas stuktur och utveckling
 • ASTM19 (180122) Extragalaktisk astronomi

 

 

2013