lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursutvärderingar

Område: Fysik

Fysik 1 (FYSA01/FYSA11)

Fysik 2 (FYSA21 etc)

 • HT17 (FYSB11, Grundläggande kvantmekanik, 180405)
 • HT17 (FYSB12, Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik, 180405
 • VT16 (FYSB11)
 • VT16 (FYSB12)
 • HT15
 • VT15
 • HT14
 • VT14 - ingen dök upp!
 • HT13 (2014-02-06)
 • HT12 (2013-03-11, uppdaterad 2013-04-25)
 • VT12
 • HT11
 • HT10
 • VT10

Fysik 3

Område: Teoretisk fysik

2017

 • MNXA19 (170516) Den vetenskapliga metoden
 • FYTB14 (170915) Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori
 • FYTN10 (170915) Kvantfältteori
 • FYTN12 (170915) Systembiologi
 • FYTN13 (170915) Symmetrier och gruppteori
 • FYTB13, ht (180122) Elektromagnetism
 • FYTN01 (180122) Fysikens matematiska metoder
 • FYTN03 (180122) Beräkningsfysik
 • FYTN02 (180405) Statistisk mekanik
 • FYTN04 (180405) Teoretisk partikelfysik
 • FYTN09 (180405) Klassisk mekanik
 • FYTN14 (180405) Artificiella neuronnätverk och deep learning

Område: Astronomi

2017

 • ASTA34 (170915) Strålningsprocesser
 • ASTM22 (170915) Beräkningsastrofysik
 • ASTM12 (170915) Högenergiastrofysik
 • ASTM15 (170915) Labastrofysik
 • ASTB01 (180122) Introduktion till astrofysik
 • ASTM14 (180122) Stjärnornas stuktur och utveckling
 • ASTM19 (180122) Extragalaktisk astronomi
 • ASTA33 (180405) Galaxer och kosmologi
 • ASTC01 (180405) Astrobiologi
 • ASTM13 (180405) Dynamisk astronomi
 • ASTM21 (180405) Statistiska verktyg

2013