lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursutvärderingar

Område: Fysik

Fysik 1 (FYSA01/FYSA11)

Fysik 2 (FYSA21 etc)

Fysik 3

Område: Teoretisk fysik

2017

 • MNXA19 (170516) Den vetenskapliga metoden
 • FYTB14 (170915) Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori
 • FYTN10 (170915) Kvantfältteori
 • FYTN12 (170915) Systembiologi
 • FYTN13 (170915) Symmetrier och gruppteori
 • FYTA14 (170915) Fluiddynamik
 • FYTB13 (170915) Elektromagnetism
 • FYTN08 (170915) Allmän relativitetsteori

Område: Astronomi

2017

 • ASTA34 (170915) Strålningsprocesser
 • ASTM22 (170915) Beräkningsastrofysik
 • ASTM12 (170915) Högenergiastrofysik
 • ASTM15 (170915) Labastrofysik

2014

 • <media>ASTA03, HT14</media>
 • <media>ASTA33, HT14</media>
 • <media>ASTB01, HT14</media>
 • <media>ASTC01, HT14</media>
 • <media>ASTM13, HT14</media>
 • <media>ASTM14, HT14</media>
 • <media>ASTM20, HT14</media>
 • <media>ASTM21, HT14</media>
 • <media>ASTA04, VT14</media>
 • <media>ASTA21, VT14</media>
 • <media>ASTA34, VT14</media>
 • <media>ASTM18, VT14</media>
 • <media>ASTM19, VT14</media>
 • <media>ASTM22, VT14</media>