lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Masterprogram

När du gått igenom en kandidatutbildning så är det dags att välja masterprogram. På de här sidorna hittar du information om masterstudier i fysik på Lunds Universitet.

Masterprogram i fysik - allmän inriktning

Om du inte redan vet vad du vill inrikta dig mot, rekommenderar vi vårt masterprogram i fysik - allmän inriktning. Detta program ger dig möjlighet att fritt välja bland alla kurser. Programmets struktur beskrivs nedan:

Vi rekommenderar att du, om du har en kandidatexamen i fysik, börjar med kurspaketet FYSM01 - Introduktion till avancerade studier i fysik. Om du har en kandidatexamen i något närstående ämne bör du börja med FYSC01.

Sedan kan du fritt välja inriktningskurser. Tänk på att välja kurser som gör dig behörig till en examen.

Om du vill veta mer om programmet besök vår internationella hemsida för Allmän fysik.

Masterprogram i fysik - med specialiseringar

För dig som vet vad du vill rikta in dig på erbjuder vi ett antal olika inriktningar och specialiseringar av masterprogrammet:

Lunds universitet erbjuder även två masterprogram närstående till fysikprogrammen:

För information om upplägg och kursinnehåll, besök vår internationella sida: