lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Studentliv

Att vara student i Lund innebär inte enbart studier. Stadens rika studentkultur erbjuder en lång rad av sociala evanemang, nationsliv, sport- och kulturföreningar, spexföreningar, politiska forum och mycket annat. Det mesta finns samlat i samarbetet Studentlund, och genom att gå med där blir du medlem i både din kår, en valfri nation och Akademiska Föreningen.