lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kårverksamhet och rättigheter

Som student har du rätt att ställa krav på din utbildning och din arbetsmiljö. Både på universitets- och institutionsnivå finns det avtal och överenskommelser som styr din studiemiljö, hur schemaläggning går till, hur kurser ska examineras och mycket mer. Dessa avtal slår även fast din rätt att bli behandlad väl och inte bli utsatt för diskriminering eller kränkningar, och vilket inflytande du har på din studiesituation.

För att övervaka din studiemiljö och dina rättigheter finns kåren, en studentorganisation som bland annat ägnar sig åt studiebevakning.

För fysikstudenter finns det även ett studieråd, som är underordnat kåren och ägnar sig åt studiebevakning på institutionsnivå.

Nedan finner du information som rör din arbetsmiljö och säkerhet på universitetet.

För att lära dig mer om dina rättigheter, skyldigheter och vilka regler som rör dig följer du länken nedan.