lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

GLUFS - Fysikernas studieråd

GLUFS - Glada Lundafysiker, är fysikstudenternas studieråd. Studierådet är underordnat LUNA och har som uppgift att studiebevaka på Fysicum. Om du har synpunkter på ett kursmoment, känner dig orättvist behandlad, vill klaga på ventilationen eller har någon annan åsikt eller tanke om din studiemiljö är det hit du vänder dig i första hand.

Utöver studiebevakningen anordnar GLUFS även rekreationella aktiviteter, som till exempel sittningar eller quizkvällar, med jämna mellanrum.

Vill du veta vad som händer, följ GLUFS på sociala medier.

GLUFS styrelse

Einar Elén, ordförande

Fredrik Bertilsson, vice ordförande