lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Hälsa, miljö och säkerhet

Vår utbildningsavdelning, UDIF, bedriver ett aktivt arbete för att säkerställa miljön och säkerheten på vår gemensamma arbetsplats. Samtidigt har du som student ansvar för att sätta dig in i de bestämmelser och föreskrifter som finns.

Varje termin anordnar vi obligatoriska säkerhetsföreläsningar för alla som läser grundkurser, dit även studenter på avancerade kurser är välkommna.

Vi har samlat länkar och dokument om hälsa, miljö och säkerhet på denna sida, för alla som arbetar och studerar på UDIF.

Hitta mer information

Följande dokument innehåller handlingsplanen för Fysiska institutionens HMS-arbete:

Det finns också viktiga resurser utanför Fysiska institutionen som hjälper dig i din strävan för en bättre studerande- och arbetsmiljö.

På UDIFs administrativa kontor finns beslut om delegationsordning, d.v.s. vem som bär ansvaret för olika delar av arbetsmiljön. Där finns också riskanalys för alla laborationer. Du har alltid rätt att och är skyldig att inhämta den information du behöver för att kunna arbeta och studera på ett tryggt och säkert sätt här hos oss.

HMS-representant för GLUFS

Natalie Andersson

Fysikernas studieråd GLUFS utser varje år en HMS-representant, vars uppgift är att bevaka arbetsmiljön för studenternas skull. Hen ska även delta i de skyddsronder som anordnas på Fysicum. Om du har åsikter om din arbetsmiljö är det i första hand denne person du vänder dig till.