lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

LUNA - Lunds Naturvetarkår

Din kår, då du läser fysik, är Lunds Universitets Naturvetarkår.

Det är frivilligt att vara med i studentkårer och nationer, men vi rekommenderar att du ändå blir medlem. Det är en fantastisk upplevelse att studera vid ett brett universitet som Lunds, och en av de finaste delarna är att få träffa andra studenter från många olika områden. Det är också viktigt att komma ihåg att studentkårerna är nyckeln för att effektivt kunna påverka din studiesituation, medan nationerna och Akademiska Föreningen står för en stor del av den sociala verksamheten i Lund.