lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Studenträttigheter och regler

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter och att du blir väl bemött under din studietid vid Lunds universitet. För att hjälpa och stödja dig har universitetet sammanställt en lista med dina rättigheter och skapat en likabehandlingsplan, som visar vilka åtgärder vi vill genomföra det närmaste året för att skapa en bättre miljö för dig.

  • Studenternas rättighetslista (2014-02-06)
  • Likabehandlingsplanen för studenter (2014-02-06)

Om du har blivit illa behandlad eller trakasserad, eller om du känner att du inte fått dina rättigheter uppfyllda bör du kontakta vår studierektor eller studievägledare.

Gå vidare

Om du känner att dina klagomål inte leder till förändring eller om du vill gå vidare med ett fall kan du kontakta

Studentombudet

Adress: Sandgatan 2, 223 50 Lund

Telefon: 070 - 456 66 13

Email: ombud@studentombudet.se

Hemsida: http://studentombudet.se/

 

Lunds naturvetarkår

Adress: Astronomihuset B105, Sölvegatan 27, 223 62 Lund

Telefon: 046 - 22 20 318

Email: luna@luna.se

Hemsida: http://www.luna.lu.se

 

Prefekter

De högsta cheferna för varje institution är prefekterna. De är ytters ansvariga för miljön, personalen, etc. på våra institutioner. Du kan nå dem via http://www.fysik.lu.se/kontakt/prefekter/

Länkar och dokument