lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Programvara

Som student vid Lunds universitet har du tillgång till vissa programvaror. Dessa kan laddas ner via två olika hemsidor.

Vissa nås via Studentportalen. Detta gäller till exempel:

  • Star Office, för ordbehandling
  • Endnote, för referenshantering

Så här laddar du ner programmen till din dator:

  1. Gå till studentportalen www.student.lu.se och logga in med ditt StiL-konto.
  2. Klicka på "Mina tjänster" > "Hämta programvaror" i menyn till vänster.
  3. Klicka på "Program till studenter".
  4. Om du använder Internet Explorer, öppna mappen "Student". Öppna mappen som motsvarar ditt operativsystem.
  5. Öppna mappen som motsvarar det program du vill hämta.
  6. Ladda ner alla filer som finns i mappen och följ instruktionerna.
  7. Se till att du högerklickar på zip-filen och väljer "extrahera allt och sedan dubbelklickar på exe-filen som skapas.

För att hämta programmen måste du vara ansluten till universitetets nätverk. Befinner du dig utanför campus kan du nå nätverket via en VPN-klient. Information om hur du hämtar klienten hittar du på Studentportalen.

Mer information hittar du på http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/programvara

Matlab, Comsol och Maple

För att ladda ner Matlab, Comsol eller Maple, som används mycket av fysiker, matematiker och ingejörer, går du till http://program.ddg.lth.se/. Där loggar du in med din StiL-adress och följer sedan instruktionerna för respektive programvara.