lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tillgodoräknande

INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Som student har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning, inklusive utbytesstudier

Kriterier

För att din ansökan ska prövas vid naturvetenskapliga fakulteten behöver du vara antagen till och bedriva studier vid fakulteten. Regler som styr tillgodoräknande hittar du i Högskoleförordningen kapitel 6, paragraf 6–8.

Ansökan

Din ansökan består av en blankett samt handlingar/meriter. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Handläggningstiden kan vara upp till åtta veckor

Blankett

Du ansöker om tillgodoräknande via en särskild blankett som du hittar här. Nedan hittar du information om vem som är kontaktperson för tillgodoräknande på din institution. Fyll gärna i blanketten tillsammans med kontaktpersonen, som också är den som ska ta emot din ansökan när den är klar

Kontaktperson

För Fysiska institutionen: Kerstin Nilsson, Kerstin.Nilsson@fysik.lth.se

För Astronomi och teoretisk fysik: Studierektor Johan Rathsman, Johan.Rathsman@thep.lu.se

Medicinsk strålningsfysik: Studierektor Crister Ceberg, crister.ceberg@med.lu.se

Handlingar/meriter

Du måste bifoga styrkta handlingar/meriter i din ansökan.

  • För avslutad kurs: kursbevis (exempelvis Ladok-utdrag eller Transcript of records) och kursplan, inklusive litteraturlista
  • För oavslutad kurs: studieintyg och kursplan, inklusive litteraturlista

För tillgodoräknande av utbytesstudier gäller särskilda rutiner för handlingar/meriter.
Läs mer om tillgodoräknande av utbytesstudier

Beslut

Om du beviljas ett tillgodoräknande så kommer det att föras in i Ladok.

Om din ansökan inte beviljas så kan du enligt Högskoleförordningen kapitel 12, paragraf 2 överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Ditt överklagande ska dock skickas till Lunds universitet och inom tre veckor från den dagen du fick beslutet.

I din överklagan behöver du uppge:

  • Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer
  • Vilka ändringar du begär i beslutet samt vilka omständigheter som stödjer din begäran

Skicka överklagandet till:

Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Behandling av dina personuppgifter

Handlingar för tillgodoräknande diarieförs. I handläggning kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.