lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Föreningen Rydbergs minne

Rydbergs källare

Varje onsdag har Fysicums egen gemytliga studentpub öppet i källaren på L-huset. Vi serverar endast föreningens medlemmar, från kl 20.00.

När seminarier anordnas i samband med puben startar dessa 19.00.

Datum för höstens novischpub i anslutning till läsårets start diskuteras. Information kommer att sättas upp på Fysicum