lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Astronomi och astrofysik

Vill du förstå hur solsystemet bildades och hur planeterna formades, undersöka vilka fysikaliska processer som pågår innuti stjärnor, förstå hur neutronstjärnor och svarta hål skapas eller hjälpa till att kartlägga hela Vintergatan?

Astronomin är en av de äldsta vetenskaperna och består av många olika fält. Som astronom kan du välja att leta efter exoplaneter, planeter som kretsar kring andra solar än vår egen, och forska i förutsättningar för utomjordiskt liv. Du kan delta i kartläggningen av Vintergatan med hjälp av satelliten Gaia, eller analysera den kemiska uppbyggnaden av stjärnor med hjälp av spektroskopi.

Du kan också välja att studera hur planeter, stjärnor och galaxer bildas och utvecklas. Kosmologin behandlar de allra största strukturerna och ställer frågor om hur universum skapades och vad som kommer att hända långt in i framtiden.

Som astronom kommer du också vara duktig på att programmera. Datorsimuleringar och modeller är viktiga verktyg för att förstå hur storskaliga fysikaliska processer sker.

Hur ser studierna ut?

Programmets fyra första terminer utgörs av fysik-, matematik- och programeringskurser. Här får du den breda grund du behöver för att kunna gå vidare till astronomistudier, och du får bland annat läsa klassisk och statistisk mekanik, elektrodynamik, kvantfysik, en- och flervariabelanalys, linjär algebra och modellering med Java.

Den femte och sjätte terminen inriktar du dig på astronomi med en introduktionskurs och sedan kan du välja mellan en rad olika kurser, som täcker ämnen som bland annat astrobiologi, kosmologi, plasmafysik, högenergiastrofysik och observationell astronomi.

Under din sjätte termin gör du även ett kandidatarbete knutet till forskningen på institutionen.