lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Fysik

Om du vill utveckla solceller eller fusionskraftverk, om du vill arbeta med strålbehandling eller bygga rymdfarkoster, om du vill förutse oväder eller försöka fånga kosmiska partiklar, om du vill förstå materiens allra minsta beståndsdelar eller hur universum uppkom - då ska du läsa fysik!

Fysiken är studien av naturens mest fundamentala egenskaper. Som fysiker har du en bred utbildning  och massvis med verktyg för att lösa problem, verktyg som du kan använda i de mest skilda situationer. Om du är intresserad av att forska kan du välja att rikta in dig på en uppsjö av olika områden, så som nanovetenskap, kärn- eller partikelfysik, biologisk fysik eller synkrotronljusvetenskap, men du kan också använda dina kunskaper i helt andra ämnen som kemi eller varför inte ekonomi?

På arbetsmarknaden kommer du vara eftertraktad för dina sakkunskaper, men också för din förmåga att arbeta analytiskt och självständigt, att utveckla din egen kompetens och att skriftligen och muntligen förmedla ditt arbete.

Inom fysiken spelar matematik en central roll och som fysiker kommer du vara duktig på att använda både matematik och programmering som för att lösa problem.

Hur ser studierna ut?

När du påbörjar din utbildning läser du först en termin med grundläggande fysik och sedan en termin med matematik och programering. Sedan följer ytterligare ett år där dina fysik-, matematik och programeringskunskaper breddas. Du kommer bland annat läsa mekanik, optik- och våglära, kvantfysik, atom- och partikelfysik, fasta tillståndets fysik och relativitetsteori. Föreläsningarna varvas med laborationer där du själv får utföra och utvärdera experiment.

Efter dessa två år får du själv välja vad du vill fortsätta med och vilken inriktning du vill välja, vare sig du vill rikta in dig på partikelacceleratorer, astrofysik, matematisk fysik eller något helt annat. Under din sjätte termin genomför du även ett kandidatarbete som du kan göra på ett företag eller i en av universitetets forskargrupper.