lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Internationell ingång

För dig som vill läsa kandidatprogrammet i en mer internationell miljö ges hela kandidatprogrammet i fysik på engelska. Du kommer att läsa tillsammans med utbytesstudenter, knyta kontakter över nationsgränser och få en god start in på den internationella arena som fysikforskningen är.

De flesta kurser på högre nivå ges redan på engelska, och sedan 2013 går det även att läsa grundkurserna på detta språk. För dig som är intresserad av den internationella ingången finns mer information på vår internationella hemsida.