lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Meteorologi och biogeofysik

På grund av omstrukturering kommer utbildningen inte att utlysas inför höstterminen 2020.

Vill du ställa väderprognoser och följa stormar eller forska på klimatet och ta reda på vad som kan göras för att förhindra den globala uppvärmningen?

Om du väljer att utbilda dig till meteorolog eller biogeofysiker kommer du kunna arbeta med att göra väderprognoser eller forska inom till exempel klimatologi, atmosfärvetenskap, naturgeografi, hydrologi eller naturgeografi. Du kan också arbeta som miljökonsult eller inom jordbruks- och skogsnäringen. Meteorologer och biogeofysiker är eftertraktade både av myndigheter som Naturvårdsverket och SMHI, och av privata företag.

Du kommer ha goda kunskaper inom både fysik och naturgeografi, och om du vill kan du även fördjupa dig i kemi, biologi eller geologi.

Meteorologi

Meteorologutbildningen är nära knuten till både SMHI och DMI. Flera kursmoment leds av lärare som är verksamma vid SMHI och du kommer att få göra praktik på DMI i Köpenhamn.

Om du utbildar dig till meteorolog kommer du de första tre terminerna läsa grundläggande fysik, matematik och programmering. Sedan fortsätter du med att läsa meteorologi, klimatsystem och fluiddynamik. Under den femte terminen läser du en praktikinriktad kurs på DMI i Köpenhamn och under termin sex gör du ditt kandidatarbete.

När du har tagit din examen är du behörig prognosmeteorolog och du kan välja att fortsätta på masternivå med till exempel fördjupade meteorologistudier eller klimatologi, men du kan också ge dig ut i arbetslivet.

Biogeofysik

Om du läser biogeofysik börjar du i basblocket med fysik, matematik och programmering, men du läser också en termin med naturgeografi, där du lär dig mer om klimatologi och ekosystem. Du får själv välja om du vill läsa naturgeografi under det första året eller efter basblocket.

Mot slutet av utbildningen läser du biogeofysik, vilket ger dig kunskap om och förståelse för miljöproblem och kretslopp i mark, vatten och atmosfär. Efter din kandidatexamen kan du välja mellan att läsa masterkurser i fysik eller naturgeografi.