lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Meteorologi i Köpenhamn

Praktiska instruktioner

Här finns instruktioner för er som läser meteorologi i Köpenhamn samlade:

A) Ersättning för extrakostnad för resor

Fakulteten beslutar att ersätta studenter som läser på halvfart eller mer med 1010 kr per månadsbiljett. Beloppet motsvarar skillnaden mellan månadskort Lund-Köpenhamn och regionkort Lund-Malmö (se beslut från fakulteten 2011-02-09 N2011/135). Om enskilda kvitton inlämnas istället för månadsbiljett erhålls procentuell ersättning motsvarande månadsbiljett, d v s 68% - dock ej större sammanlagt belopp än 1010 kr. För studerande vid DMI utgår ersättning med 1175 kr för månadsbiljett, eller 71% av enskild biljett upp till 1175 kr.

För utbetalning ska originalkvittot lämnas till Fysiska institutionen, UDIF, Mikael Antic, senast den 1:e i månaden för att ha en chans att få pengarna samma månad, som i sin tur skriver reseräkning och lämnar vidare uppgifter till Kansli N. Kvitton för vårterminen ska var inlämnade senast före midsommar för utbetalning före sommaruppehållet och den 1 december för utbetalning före vinteruppehållet. Utbetalning görs vanligen den 25:e i utbetalningsmånaden via Nordea.

Saknar man konto i Nordea får man ersättningen via en avi till den adress som meddelats fakulteten.

Har man en annan bank än Nordea, och vill ha ersättningen insatt på sitt konto i den banken, meddelar man sin egen bank om detta, och en koppling till detta konto görs. Detta kan man göra genom att använda den blankett för ansökan om överföringsuppdrag till annan bank, som medföljer avin med ersättning.

B) Viktig information från CSN till studenter som ska läsa i Köpenhamn

För de delar av utbildningen som du läser i Köpenhamn ska du ansöka om studiemedel för studier i Sverige. Du ska inte ansöka om studiemedel för utlandsstudier eller utbytesstudier. Om du är e-kund kan du ansöka om studiemedel på www.csn.se. Om du ansöker på en blankett ska du använda den som heter "Ansökan om studiemedel för studier på högskolenivå i Sverige"(2401 M).

I din ansökan ska du ange Lunds universitet som skola och Meteorologutbildning som utbildning.

Du kan också ansöka om merkostnadslån för dina resor till Köpenhamn. Använd blanketten "Ansökan om merkostnadslån för studier i Sverige" (2405M). Du kan inte ansöka om detta på www.csn.se.

CSN betalar ut beviljat studiemedel när du lämnat din studieförsäkran samt registrerats i Ladok (Registreringen görs av utbildningsadministratören i Lund - red. anm)

CSN Lund 2008-12-03

C) Antagning och registrering

Du ansvarar för att få dina studier i och resultat från Köpenhamn registrerade vid Lunds universitet - detta beror på att vi måste ha ert "godkännande" inför varje steg av registreringsprocessen. Denna består i tre steg:

  1. Antagning
    • Du skall söka kurserna i Köpenhamn som vanliga kurser via antagning.se. Kurserna kan endast sökas av dem som är antagna till inriktning MEBG vid Kandiadatprogram NGNAT.
  2. Registrering
    • Så fort som du har påbörjat dina studier i Köpenhamn skall du registreras vid Lunds universitet. Vi ber om registreringlistor från Aksel, men håll ett öga på att du verkligen blir registrerad på kurserna via ditt StiL-konto.
  3. Resultat
    • När du har klarat av kurser, skall deras resultat införas vid Lunds universitet. Skriv ut dina resultat från studiedokumentationen vid Köpenhamns universitet, be Aksel skriva under och lämna/skicka till Tomas Brage.

D) Studieplan och kursplaner för kurser i Köpenhamn

Ett samlat dokument med studieplan för meteorologiinriktningen och kursplaner för  kurser i Köpenhamn:

Sidans innehåll

A) Ersättning för extrakostnad vid resor

B) CSN

C) Antagning och registrering

D) Studieplan och kursplaner för kurser i Köpenhamn