lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Naturvetenskap med fotoner och neutroner

Inom ett par år kommer MAX IV, en av världens främsta synkrotronljuskällor, invigas och vara redo för experiment. Samtidigt har bygget av ESS, världens mest kraftfulla neutronkälla och ett samarbete som inbegriper 17 länder och nästan 50 europeiska universitet, påbörjats. Lund blir ett internationellt centrum för acceleratorforskning och behöver spetskompetens.

För att hantera dessa anläggningar har vi öppnat en ingång till kandidatprogrammet, i nära anslutning till de stora anläggningarna som byggs. Din utbildning kommer att vara starkt knuten till ESS och MAX IV och du kommer att få en unik spetskunskap kring hur partikelacceleratorerna fungerar. Stora delar av utbildningen kretsar kring praktik på laboratorierna, vilket innebär att du redan när du är klar har god vana av att arbeta med maskinerna.

När du är utexaminerad kommer du kunna arbeta både som tekniker och forskare på anläggningarna, men också arbeta som expert på andra forskningsavdelningar och företag som kommer att utföra experiment här. Behovet av personer med den kompetens du får är stort inte bara här utan på liknande forskningsanläggningar över hela världen, vilket ger dig möjlighet att jobba över hela världen.

Hur ser studierna ut?

De första fyra terminerna läser du grundkurser i fysik, kemi och matematik vilket ger dig en gedigen grund att utgå från. Redan under detta basblock kommer du i kontakt med anläggningarna i form av seminarier, projekt, mentorer och inspirationsföreläsningar. Efter de två första åren får du fördjupa dig i hur acceleratorer som MAX IV och ESS fungerar. Du fördjupar dig också i de metoder som används vid anläggningarna - spektroskopi och spridning. Du avslutar ditt tredje år med ett kandidatarbete, då du kan välja mellan att spendera tid vid en av anläggningarna och en forskningsavdelning eller ett företag i nära anslutning.

Efter detta är det dags för masterstudier. Du kan välja bland de masterutbildningar vi erbjuder, så som materialvetenskap, nanokemi, synkrotronljusbaserad vetenskap eller fysik, och du kan fortsätta läsa detta på MAX IV eller ESS genom praktik i form av ett ettårigt examensarbete.