lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Obligatoriska och valbara kurser för kandidatprogram

KURSFORDRINGAR FÖR GENERELL EXAMEN

Naturvetenskaplig kandidatexamen 180 hp

Huvudområde: Fysik

Utbildningsprogram: Naturvetenskapligt kandidatprogram 180 hp

Ingångar: Fysik, Teoretisk Fysik, Astronomi, Kemi/Fysik, Meteorologi

Gäller studerande som påbörjat sina studier vårterminen 2015 eller senare.

För samtliga ingångar

OBLIGATORISKA KURSER 97,5 hp

Fysik1 : 30 hp

För studenter som börjat före vt20

  • FYSA01: Allmän fysik, 30 hp

För studenter som börjat vt20 eller senare

  • FYSA12: Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära 15 hp
  • FYSA13: Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik 7,5 hp
  • FYSA14: Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik 7,5 hp

Matte1: 30 hp

Matte2: 15 hp

Fysik2 : 15 hp

Fysik3 :

och ...

Beroende på ingång väljs ett av följande paket av valbara kurser kompletterat med valfria kurser

Alternativ 1: För Fysik- och Astronomi-ingångarna

VALBARA KURSER 30 hp

VALFRIA KURSER 37,5 hp

Alternativ 2: För Meteorologi-ingången

VALBARA KURSER 60 hp

VALFRIA KURSER 7,5 hp

Alternativ 3: För Teoretisk fysik-ingången

VALBARA KURSER 30 hp

samt en av kurserna

VALFRIA KURSER 37,5 hp

 

För samtliga ingångar

EXAMENSARBETE 15 hp

Om examensarbetet utförs vid Fysiska institutionen:

Om examensarbetet utförs vid institutionen för Astronomi och teoretisk fysik:

eller

ÖVRIGT

För naturvetenskaplig kandidatexamen krävs godkända kurser inom huvudområdet om sammanlagt minst 90 högskolepoäng och utanför huvudområdet om sammanlagt minst 30 hp. Det senare uppfylls av de obligatoriska 45 hp matematik.