lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Teoretisk fysik

Våra naturlagar är formulerade som matematiska och statistiska relationer. Om du vill förstå naturens mest fundamentala egenskaper, har ett brinnande intresse för fysik och matematik, och vill använda detta för att modellera, förstå och förutsäga fysikaliska processer - då ska du läsa teoretisk fysik!

Som teoretisk fysiker kommer du ha breda matematikkunskaper och vara duktig på att göra datormodeller. Du är även tränad i att se samband, strukturer och mönster, vilket gör att du kan använda dina verktyg i en lång rad till synes helt skilda områden. Det finns en stor mängd frågor som behöver teoretiska fysiker för att få svar, till exempel rörande fundamentalpartiklarnas egenskaper och hur man ska konstruera experiment för att ta reda på dem, hur universum skapades och hur det kommer att se ut i framtiden, vad som gör att gravitation finns och mycket annat.

Eftersom de verktyg du kommer att ha är så allmängiltiga kan du även applicera dem på andra ämnen, till exempel biologi, kemi, medicin och ekonomi.

Avdelningen för teoretisk fysik i Lund har i huvudsak två forskningsavdelningar: teoretisk högenergifysik, där man bland annat försöker förstå den så kallade starka kraften och förutse resultatet av partikelkollisioner med datorsimuleringar, och beräkningsbiologi och biologisk fysik, där man till exempel använder statistiska metoder för att räkna ut hur makromolekyler som proteiner får sin struktur.

Hur ser studierna ut?

Tillsammans med alla andra fysiker läser du första året grundläggande fysik och matematik. Under den tredje terminen får du fördjupade matematikkunskaper, samtidigt som du utifrån bio- och geofysikaliska tillämpningar lär dig att tillverka och använda datormodeller. Den fjärde terminen ägnas åt att utöka dina fysikkunskaper med bland annat elektrodynamik och kvantmekanik. Under det sista året kan du välja mellan en stor mängd kurser i till exempel astronomi, teoretisk partikelfysik, avancerad kvantmekanik, teoretisk biofysik eller vidare breddning av dina matematik- och modelleringsfärdigheter.

Under den sjätte terminen genomför du ett kandidatarbete inom något av de forskningsområden som finns på fakulteten: teoretisk högenergifysik, beräkningsbiologi och biologisk fysik eller astronomi.

Redan när du läser din kandidatexamen har du läst kurser på avancerad nivå, och efter examen kan du fortsätta bredda eller fördjupa dig i ämnen som allmän relativitetsteori, kvantfältteori, kosmologi, kaosteori, artificiella neuronnätverk och komplex ekonomi.