lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Examenskrav

En tvåårig naturvetenskaplig masterexamen i fysik kräver

  • Totalt 120 hp
  • Minst 90 hp med avancerade kurser
  • Minst 90 hp fysik
  • Minst 30 hp examensarbete i fysik på avancerad nivå

Som fysikkurser räknas kurser med koder som börjar med FYS, FYT, AST eller MAX.

Avancerade kurser har en kod där fjärde bokstaven är efter L i alfabetet (till exempel FYSN14 och FYST34 är avancerade, men inte FYSA12).

Om du vill tillgodoräkna dig kurser från andra universitet, prata med din studievägledare.