lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Välkommen till Fysik i Lund!

Fysiska institutionen i Lund ger kurser på både grund- och avancerad nivå. Välj mellan fyra olika ingångar till kandidatexamen i fysik. Våra masterprogram har en bredd som inkluderar allmän fysik, teoretisk fysik, astronomi, MAX IV och mycket annat. Välkommen till Fysik i Lund.

Kom du in på kandidat- eller masterprogrammet i fysik? Välkommen hit!

Du kommer att få/har redan fått ett email med viktig information. Den allra viktigaste informationen sammanfattas här:

Om du är antagen till kandidatprogrammet i fysik på engelska, startar din utbildning med det obligatoriska uppropet/introduktionsmötet måndagen den 20:e januari, klockan 10.15 i sal A (L317), Sölvegatan 14C i Lund. Om du inte närvarar vid uppropet förlorar du din plats på programmet.

Om du är antagen till masterprogrammet i fysik, startar din utbildning med det obligatoriska uppropet/introduktionsmötet måndagen den 20:e januari, klockan 8.15 i sal A (L317), Sölvegatan 14C i Lund. Om du inte närvarar vid uppropet förlorar du din plats på programmet.

Om du har giltigt förhinder, meddela detta innan mötet: studentadministration@fysik.lu.se.