lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Covid-19 studentinformation

Covid-19 och läsåret 2020/21 (click for English)

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Uppdaterad 2020-12-22

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig meddelade regeringen den 18 december ytterligare restriktioner för hela Sverige. Som ett resultat av detta, fattade universitetet ett beslut 21 december 2020 där utgångspunkten är att all verksamhet ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler såvida det inte är nödvändigt att genomföras på plats.

Fysiska institutionen har beslutat att detta gäller till den 31 januari 2021. Vilka förutsättningar som kan gälla för verksamheten därefter, kommer att meddelas senare.

Det nya rektorsbeslutet betyder att alla studenter uppmanas att studera hemifrån och undvika fysiska möten så mycket som möjligt. Studieplatser och datorsalar kommer under denna tid vara tillgängliga i begränsad omfattning.
Läs mer om beslutet på universitetets webbplats

Öppettider

Fysiska institutionens ytterdörrar hålls tills vidare låsta. Studenter och personal har tillgång till huset med LU-kortet.
På LU-kortets webbplats finns information om hur du skaffar kortet

Kontakt

Skicka gärna e-post eller ring om du vill komma i kontakt med någon av institutionens medarbetare.

Fysikbiblioteket

Informations- och lånedisken är öppen kl 10-12 på helgfria vardagar. Biblioteket är alltid öppet för forskare och studenter. Det finns en självutlåningsdator i bibliofiket. Bibliotekarierna hälsar att man har all service, det är bara att kontakta dem om man behöver support.
Länk till fysiskbibliotekets webbsidor

Undervisning, examination och fysiska möten

Universitetet har beslutat att undervisning och examinationer så långt det är möjligt ska göras digitalt. Bara i undantagsfall ska de ske fysiskt i universitetets lokaler.

Fysiska institutionens bedömning är att utbildning under de tio inledande veckorna av vårterminen 2021 behöver genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Aktuell bedömning är att även stora delar av utbildningen under resterande del av vårterminen kommer att genomföras online, men fysiska institutionen uppdaterar beslut och rekommendationer löpande om smittläget ändras.

Ovanstående gäller alla kurser och program med några få undantag, bland annat för praktiska moment som inte går att genomföra digitalt. Vissa laborationer kommer att genomföras, under särskilt stränga säkerhetsrutiner.

Program- och kursspecifik information

Du som är student kommer inför terminsstarten att få program och/eller kursspecifik information från din utbildning. Under terminen får du information om vad som gäller för just din utbildning från kursansvarig lärare via Canvas eller andra kanaler.

En säker studiemiljö - allas ansvar

Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du som studerar hos oss:

 • håller avstånd
 • stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
 • tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
 • lämnar undervisningssalen och korridoren efter avslutat moment
 • respekterar avgränsningar i lokalerna
 • respekterar möblering och inte flyttar runt stolar och bord
 • inte ställer fram undanplockade möbler.

Så här ska du agera om du har symtom eller konstaterad covid-19 (lu.se)

Så här deltar du i digital undervisning

Undervisningen bedrivs via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Att mötas i ett digitalt klassrum skiljer sig på många sätt från hur man möts i ett vanligt klassrum. Här är några saker du kan tänka på:

 • Försök att hitta en avskild plats att sitta på, så att du minimerar distraktioner, både för din egen skull och för de andra deltagarnas skull. Använd gärna ett headset. Ljudet blir mycket bättre och bakgrundsljud letar sig inte lika lätt in i klassrummet.

 • Tänk på att du har många distraktioner på din dator eller din telefon. Stäng av program och notiser så att de inte stör dig i undervisningen. Det kan vara frestande att göra andra saker samtidigt som du deltar i digital undervisning, men det är inte en bra idé. Du kan inte lyssna aktivt, om du samtidigt skriver eller läser något annat.

 • Logga in i Zoom i god tid med ditt student-id via lu-se.zoom.us eller direkt i Zoom-programmet.

 • Använd ditt för- och efternamn när du loggar in, så att alla vet vem de talar med.

 • Ha kameran påslagen. Det är svårt för läraren att undervisa utan visuell återkoppling. Det blir också konstigt för de andra studenterna om de inte ser vem de talar med. Lärare kan ställa krav på aktivt deltagande i moment som förutsätter att du har både kamera och mikrofon påslagna, och detta gäller även vissa examinationsmoment.

 • Du får inte spela in föreläsningen, vare sig via dator eller via mobil, om du inte uttryckligen har fått lov att göra det. Du måste ha medgivande från samtliga medverkande lärare och studenter för alla inspelningar.

Vi påminner också om att du genom Lunds universitet har gratis tillgång till programvaran Microsoft Office 365 och andra användbara program.

Ladda ner program via studentportalen

Mer information från universitetet

Lunds universitets information till studenter med anledning av covid-19

Svaren på de vanligaste frågorna som studenter ställer på lu.se