Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Paneldiskussion med NanoLund på Almedalen

Maria Messing och Johan Wester promenerar på en vacker gata i Lund.
Vad är nanoteknik och vad vi kan göra med den? Det försöker LTH:S hedersdoktor Johan Wester och NanoLunds ställföreträdande föreståndare Maria Messing reda ut under föereläsningen.

Om nanoteknologins roll i hållbar energiutveckling och medicinska innovationer. Flera seniora lundaforskare inom fysik och nanoteknologi finns med i panelen när NanoLund arrangerar en debatt om hållbar energi och nya sätt att hitta och bota sjukdomar.
Tid: Onsdag den 7 juli kl 14.00-14.30. Paneldiskussionen sänds digitalt och går att se via Almedalsveckans digitala kanal och i efterhand på Lunds universitets YouTube-kanal.

Vi måste utveckla tekniken för att hitta lösningarna till de globala utmaningarna. Högteknologi behövs för exempelvis precisionsmedicin och förnybar energi: hur ser vi till att skydda oss mot nya pandemier, hur producerar vi solceller som inte är skadliga när de kasseras, hur får vi hav där det inte driver berg av plast? Det strategiska forskningsområdet NanoLund vid Lunds universitet arbetar för att hitta svaren på dessa och många andra hållbarhetsfrågor.

Nanoforskningen har nycklarna till lösningarna för människan och planetens bästa. Nu växlar vi upp och bygger ett större nanolab – ute på Science Village Scandinavia AB.

Se LTH:S hedersdoktor Johan Wester reda ut tillsammans med NanoLunds ställföreträdande föreståndare Maria Messing vad nanoteknik är och vad vi kan göra med den. Och varför är det så viktigt att vi skalar upp arbetet? Det samtalar Anders Mikkelsen om tillsammans med Camilla Modéer från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Kerstin Jakobsson som lett Medicon Village, Viktor Owall som är vicerektor på Lunds universitet och tidigare dekan på Lunds Tekniska Högskola – LTH.

För att nå ett mer hälsosamt och hållbart samhälle, behöver vi stärka forskningens resurser och infrastruktur. Men hur gör vi detta på bästa sätt, för att nå maximala synergieffekter och attrahera de bästa forskarna?

Vid Lunds universitet har investeringar i grundforskning i nanovetenskap redan gett upphov till en rad innovationer som gagnar människan, klimatet och miljön. De gemensamma framtidssatsningarna för spetsforskning tar nu fysisk form nordöst om Lund. Här bygger det regeringsfinansierade forskningsområdet NanoLund vid Lunds universitet ett högteknologiskt, modernt laboratorium mitt i Science Village. Den internationella, innovativa forsknings- och företagsmiljö som växer fram här, runt de nya, exklusiva forskningsanläggningarna ESS och MAX IV är en avgörande faktor för den tekniska utvecklingen. Tillsammans med det nya laboratoriet och närheten till industrin ger detta våra forskare oöverträffade möjligheter att förse mänskligheten med ny kunskap och nya produkter för en hållbar civilisation. Varmt välkommen till ett samtal om hur forskning kan bidra till att lösa stora samhällsproblem och framtidsutmaningar – och varför det är så viktigt att vi tar oss an dessa frågor.

Medverkande

  • Kerstin Jakobsson, tidigare vd Medicon Village, nu vd Kongsberg Beam Technology AS
  • Anders Mikkelsen, föreståndare NanoLund, Lunds universitet
  • Camilla Modéer, ledamot och seniorrådgivare, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
  • Viktor Öwall, vicerektor för infrastruktur och digitalisering, Lunds universitet

Läs mer om NanoLund

Information om programpunkten i Almedalsguiden.

Filmen om NanoLund som visas inledningsvis, samt panelsamtalet som spelats in i Botaniska trädgården ingår i Lunds universitets program under Almedalsveckan och visas den 7 juli. Efter visningen är filmen fortsatt tillgänglig på Lunds universitets YouTube-kanal.

Länk till paneldiskussionen på Almedalens digitala kanal: https://almedalsveckanplay.info/61785