Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Is spelar viktig roll när små himlakroppar sväller till svulstiga planeter

Islinjen vid ett stjärnutbrott. Närmast stjärnan består det fasta materialet av stoft, men utanför islinjen gör is att partiklar kan växa sig större. Illustration: A. Angelich (NRAO/AUI/NSF)/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
Islinjen vid ett stjärnutbrott. Närmast stjärnan består det fasta materialet av stoft, men utanför islinjen gör is att partiklar kan växa sig större. Illustration: A. Angelich (NRAO/AUI/NSF)/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Hur planeter bildas är en fråga som länge gäckat världens astronomer. De senaste åren har den så kallade småstensteorin – som går ut på att minimala gruspartiklar sugs ihop – vunnit mark. En ny avhandling visar att is spelar en avgörande roll för att dessa himlakroppar ska nå en viss storlek då de kan fortsätta växa till planetstorlek.

För drygt 4,6 miljarder år sedan bildades vårt planetsystem ur en roterande skiva av gas och stoft i utkanten av galaxen Vintergatan. Det faktum att både solen och våra grannplaneter har flera miljarder år på nacken gör det svårt att med säkerhet säga exakt hur processen gick till. Men genom att kombinera studier av vårt eget planetsystem med analyser av de drygt 5 500 exoplaneter som upptäckts i över 4 000 solsystem kan världens astronomer för varje år teckna en alltmer heltäckande bild av de intrikata planetbildningsprocesserna.

Den gängse uppfattningen har länge varit att jorden och andra planeter bildades under hundratals miljoner år tack vare multipla kollisioner av asteroider. Men under de senaste åren har småstensteorin blivit alltmer förhärskande. Den går ut på att jorden gick från att vara en bebisplanet av sten och is till sin nuvarande storlek tack vare knappt synliga småstenar som under betydligt kortare tid sögs ihop till en himlakropp. Och det är här isen och vattenångan kommer in i bilden.

– Is gör att partiklarna kan växa lättare och snabbare. Den underlättar även för de sammanbakade partiklarna att korsa barriären som krävs för att de inte ska stanna i växten utan fortsätta expandera till planeter. Man kan tänka på hagel i jordens atmosfär, säger Katrin Ros, doktor i astrofysik vid Lunds universitet.

Orionnebulosan med inzoomningar på några av de protoplanetära skivor som man kunnat ta bilder av. Foto: NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA), the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team and L. Ricci (ESO)
Orionnebulosan med inzoomningar på några av de protoplanetära skivor som man kunnat ta bilder av. Foto: NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA), the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team and L. Ricci (ESO)

När hon påbörjade sin avhandling var isens roll i planetbildningsprocessen en vit fläck på astronomikartan. Genom datasimuleringar och laboratorieexperiment kunde Katrin Ros i flera led visa att isen faktiskt är nödvändig för att de millimeterstora partiklarna inte ska slås sönder eller bara studsa mot varandra, utan faktiskt klumpas ihop och bilda kilometerstora kroppar. Dessa så kallade planetesimaler, exempelvis kometer och asteroider, brukar ses som de första byggstenarna till planeter. Men det är inte överallt förutsättningarna för denna process är gynnsamma. Katrin Ros har riktat sökarljuset mot den så kallade frostlinjen eller islinjen. Det är gränsen, belägen vid ett visst avstånd från stjärnan, där vatten i form av ånga övergår till is. I det tidiga solsystemet låg islinjen mitt emellan Mars och Jupiter – något som kan förklara att de mindre planeterna ligger innanför denna position medan de större ligger utanför.

Katrin Ros, doktor i astrofysik vid Lunds universitet. Foto: Johan Joelsson.
Katrin Ros, doktor i astrofysik vid Lunds universitet. Foto: Johan Joelsson.

– Vid islinjen är det lättare för planetesimaler att bildas, både för att andelen fast material ökar där, och för att partiklar kan växa genom kondensation och inte bara genom kollisioner. Detta gäller både för lugna protoplanetära skivor och för skivor som just genomgått ett stjärnutbrott där temperaturen plötsligt höjts, säger hon.

Katrin Ros avhandling har hjälpt till att öppna för nya teoretiska perspektiv inom planetbildningen. Kunskapen om isens funktion kan komma att spela en viktig roll för astronomer som söker efter platser där beboeliga, jordliknande planeter kan ha bildats.

– Jag hoppas att mina resultat kan fungera som en liten pusselbit i sökandet efter Jorden nummer 2, säger Katrin Ros.

De vetenskapliga artiklarna publiceras i Katrin Ros avhandling: ”The role of ice in planet formation”.

Katrin Ros profil i Lunds universitets forskningsportal.