Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tre miljarder till forskning om nya material för en hållbar värld

Fönster med text "NanoLund" Innanför fönstret syns vita laboratierrockar. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.
Matieralforskning är i fokus för Knut och Alice Wallenbergs stiftelses satsning som bland annat hamnar i Lund. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar drygt 3 miljarder kronor på forskning som skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom att nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser tas fram, vilka bland annat syftar till bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp. Dessutom ingår en utökad satsning på förnybara material av skogsprodukter. För Lunds universitet innebär det runt 500 miljoner kronor de kommande åren.

Satsningen består dels av det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability som Stiftelsen nu avsätter 2,7 miljarder kronor till under perioden 2022 – 2033 dels av ytterligare 380 miljoner kronor till Wallenberg Wood Science Center för forskning av förnybara material av skogsprodukter inom programmet ”Nya material från träd för en hållbar framtid”.

Detta är ett fantastiskt tillskott som är direkt i linje med LTH:s forskningsstrategi. Vi har starka forskargrupper i ett antal av områdena som beskrivs i KAW:s satsning, och det kommer att finnas möjlighet att göra strategiska nyrekryteringar för att utveckla nya styrkeområden. Lunds universitets planer att etablera forskning och utbildning i Science Village är starkt kopplade till materialvetenskap och kommer att få en betydande skjuts genom denna satsning, säger Heiner Linke, prorektor vid LTH.

Lättare attrahera yngre forskare

Även på Naturvetenskapliga fakulteten gläds man åt den nya jättesatsningen. Precis som på LTH finns här flera forskargrupper inom materialvetenskap som kommer att gynnas. Anders Mikkelsen, professor i synkrotronljusfysik och föreståndare för NanoLund, menar att satsningen så klart betyder mycket även för MAX IV:

– Vi får en gigantisk push! Finansieringen kommer att göra det lättare att attrahera yngre, excellenta forskare som passar bra med fakultetens ambition om förnyelse och förstärkning.

Dessutom kommer infrastrukturen att stärkas. Anders Mikkelsen nämner Nanolab Science Village där forskare kan få bättre möjligheter att skapa och forma material som sedan kan studeras i MAX IV. På det stora hela betyder KAW-satsningen att Lunds universitet kan vässa sin redan vassa forskning inom materialvetenskap ytterligare.

– Vad som är bra är att KAW-satsningen både har element av forskning som direkt hjälper klimat och miljö, men också möjlighet för grundläggande forskning i helt nya processer och material som kan revolutionera vårt samhälle på sikt, säger Anders Mikkelsen.

Solceller och bränsleceller

Varje år utvinns 90 miljarder ton råvara i världen, i huvudsak metaller, mineraler, fossila ämnen och biomassa för att skapa olika material. Världsproduktionen av material står för cirka 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, och framställningen av metaller slukar cirka 8 procent av all framställd energi.

Forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability fokuserar på fyra områden: omvandling, lagring och distribution av ren energi; att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga material med cirkulära hållbara material; att motverka förorening, rena och skydda atmosfären, marken och vattendrag; samt att befrämja upptäckter av helt nya material för framtidens hållbara teknologier och tillämpningar.

Bland de områden där det finns stark forskning vid Lunds universitet kan nämnas material för solceller och bränsleceller, energisnål elektronik,  ”grön” tillverkning av exempelvis biobaserade material och cirkulära processer inom industri och byggsektor.

Max IV och Science Village

Medlen kommer till stor del delas ut i olika ansökningar de närmaste 10 åren, där Lundaforskare kan söka i konkurrens med forskare från de andra fem värdsuniversiteten. Exakt hur mycket det handlar om för Lunds universitets del är alltså inte klart.

– Det är rimligt att tro att ungefär 1/6 av medlen kommer att hamna i Lund, någonstans kring 400 miljoner kronor för nyrekryteringar, doktorander, postdoktorer och utrustning, fördelat över 10 år. Dessutom räknar vi med en satsning riktad till MAX IV. Med tanke på de stora satsningar som Lunds universitet gör på Science Village, och som direkt stödjer satsningens mål, kan vi eventuellt hoppas på en ännu större andel, säger Heiner Linke.

Deltagande universitet är Lunds universitet, Uppsala universitet, KTH, Chalmers tekniska högskola, Stockholms universitet samt Linköpings universitet som också är värduniversitet.

Läs mer i pressmeddelandet från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (länk)