Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läs & skrivstöd


Studenter med dyslexi, synskada, rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning kan få hjälp på biblioteket med att få anpassad kurslitteratur, som till exempel talböcker, punktskrift eller förstorad elektronisk text.

Pedagogiskt stöd

Vid behov kan du få anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentamenstid. Information om vilket stöd du kan få och hur du går till väga för att få det finns på Lunds universitets centrala webbplats.
Information om pedagogiskt stöd på Lunds universitet på universitets webbplats

Boka tid med kontaktbibliotekarie Marianne Madsen för att få:

  • Inloggning till Legimus – bibliotek för talböcker
  • Beställa ny inläsning av kurslitteratur
  • Förlängd lånetid på kurslitteratur

Talsyntes

Med talsyntesprogrammet TorTalk kan du lyssna på digital text, böcker och artiklar. På Lunds universitetsbiblioteks sida kan du ladda ner programmet till din egen dator.
Ladda ner talsyntesprogrammet TorTalk från Lunds universitets webbplats

Guide om läs- och skrivstöd

I universitetsbibliotekets guide om läs- och skrivstöd hittar du bland annat information om hur du laddar ner och lyssnar på talböcker. Där finns också information om olika hjälpprogram.
Länk till universitetsbiblioteks guide om läs- och skrivstöd på deras webbplats

För att få bästa hjälp kontakta Marianne Madsen och bestäm en tid för ett besök.

Kontakt

Marianne Madsen
Kontaktbibliotekarie för funktionshindrade.
E-post: marianne [dot] madsen [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 77 79
Mobil: 0705- 19 73 77