Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriva & publicera

Fysikbiblioteket kan hjälpa dig med frågor som rör vetenskapligt skrivande, referenshantering och publicering.

Skrivande, källanvändning och referenshantering

Vill du lära dig mer om skrivande och citerande, både inom och utanför akademin, samt vilka källor som är lämpliga att använda i olika typer av texter? Läs gärna i våra biblioteksguider om skrivande, källor och referenshantering.

Biblioteksguide för fysik- och astronomistudenter på grundnivå på universitetsbibliotekets webbplats

Biblioteksguide för fysik- och astronomistudenter på avancerad nivå (på engelska) på universitetsbibliotekets webbplats

Biblioteksguide för fysiker och astronomer (på engelska) på universitetsbibliotekets webbplats

Registrera publikationer

De allra flesta nya forskningsartiklar kommer automatiskt in i Lunds universitets forskningsportal. Saknar du någon eller några av dina publikationer behöver du själv registrera dem i portalen. Har du frågor om forskningsportalen är du välkommen att kontakta biblioteket. På Medarbetarwebben finns mer information om hur du lägger in information i forskningsportalen genom editeringsgränssnittet LUCRIS.
Information om hur du publicerar en doktorsavhandling finns på naturvetenskapliga fakultetens webbplats och på LTH:s webbplats. Examensarbeten ska registreras i databasen LUP Student Papers .

Open Access

Lunds universitet uppmanar sina forskare att publicera Open Access i möjligaste mån, för att öka forskningens synlighet, användning och genomslag. På universitetsbibliotekets sidor om Open Access kan du läsa mer om forskningsfinansiärernas krav och vilket stöd det finns för publiceringsavgifter. Lunds universitet har också ett sökverktyg där du kan söka på en tidskrift för att få reda på om publiceringsavgiften för Open Access finansieras helt eller delvis genom ett förlagsavtal.
Kontakta gärna Fysik- och astronomibiblioteket om du har frågor om Open Access.

Forskningsdata

Behöver du hjälp med att skapa en datahanteringsplan erbjuder Lunds universitet verktyget DMPRoadmap. Biblioteken vid Lunds universitet har en sida om forskningsdata där du kan läsa mer om publicering av forskningsdata. Du är välkommen till biblioteket med dina frågor kring datahantering och datapublicering.

Bibliometri

Fysik- och astronomibiblioteket kan utföra vissa typer av bibliometriuppdrag i mån av tid. Kontakta oss gärna för att få veta mer.

Bildanvändning

Att använda sig av andras bilder kan vara snårigt när det gäller upphovsrätt. Behöver du en bild rekommenderar vi därför att du först letar i bilddatabasen Britannica ImageQuest. Alla bilder i denna databas får användas av studenter och forskare vid Lunds universitet i pedagogiska sammanhang (till exempel i studentarbeten och undervisning).
Länk till Britannica ImageQuest:s webbplats