lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Tillgänglighet - öppettider

Fysikbibliotekets informationsdisk:

Måndag - fredag   10.00 - 12. 00

Astronomibiblioteket:

Måndag - fredag   8.00 - 17.00

OBS! Studenter och anställda vid fysik- och astronomihusen har tillgång till biblioteken kvällar och helger med sitt LU-kort.

Fysikbiblioteket
e-post: fysikbiblioteket@science.lu.se
telefon: 046-222 77 79

Astronomibiblioteket
Kontakta Eva Jurlander
(rummet bredvid biblioteket)
telefon: 046-222 73 04

Genvägar

Web of Science

Inspec

Scopus

arXiv.org

ADS  (Astrophysics Data System)

InSpire Hep

 

MAX IV Libguide

 

Intranätet - Biblioteksservice för anställda