Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Söka

Vid Lunds universitet finns ett antal olika söktjänster som du kan använda när du letar information och referenser.

LUBsearch

LUBsearch är Lunds universitets samlade ingång för sökningar i både tryckt och digitalt material. Mycket av materialet kan du komma åt och läsa direkt. Vill du veta mer om hur du kan använda LUBsearch för att söka och komma åt elektroniska resurser, besök gärna vår biblioteksguide om LUBsearch.

LUBcat

LUBcat är en bibliotekskatalog som är gemensam för Lunds universitet. Här ser du var böcker och material är placerat rent fysiskt och om det går att låna. Magasinerade böcker kan du be personalen plocka fram. I LUBcat kan du även köa på utlånat material och kontrollera dina lån.
LUBcat – Lunds universitets bibliotekskatalog (på engelska)

Databaser

Alla databaser som Lunds universitet har tillgång till går att hitta i resursen Databases A–Z.

För att söka efter vetenskapliga artiklar inom fysik och astronomi, rekommenderar vi främst följande sökverktyg utöver LUBsearch:

Tidskriftslista

Fysikbiblioteket har en tidskriftslista för våra tryckta och online tidskrifter som vi har prenumererat på.

Om det är något du saknar, kan du prova att leta i ePublications, ett sökverktyg för universitetets elektroniska resurser, eller i LUBITO, universitetets gemensamma lista för både tryckta och elektroniska tidskrifter.

Biblioteksguide för digitala referensverk

Letar du efter digitala referensböcker inom fysik och astronomi? Besök gärna vår biblioteksguide om e-referensverk som är indelad ämnesvis.

Andra tillförlitliga resurser

Letar du efter en typ av källa som inte går att hitta med hjälp av de sökverktyg universitetet erbjuder? Vi har samlat tillförlitliga databaser och andra resurser och du kan hitta till exempel myndighetsrapporter, patent och standarder.

Standard

Lunds universitet har tillgång både till svenska och internationella standarder genom Svenska institutet för standarder (SIS) databas.

Patent

Sök i databaser efter nationell och internationell patentinformation.

Myndighetsrapporter

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en myndighet under den svenska regeringen. Deras uppdrag är att arbeta för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. De utvecklar lagar och regler för förebyggande kontroll av kemikalier.
Det går bra att ladda ner rapporter med mera på myndighetens webbsida under publikationer:

I Kemikalieinspektionens tillsynsrapporter finns bland annat resultat från tillsynsprojekt, praktisk tillsynsvägledning och myndighetens planer för tillsyn, marknadskontroll och vägledning. Ladda ner dessa rapporter från webbsidan tillsynsrapporter:

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet under Miljödepartementet. Med expertis inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi bidrar SMHI till ökad samhällsnytta, ökad säkerhet och ett hållbart samhälle. Du kan hitta myndighetens rapporter på under fliken publikationer.på dess webbplats:

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Det gör de genom att utforma regler och pröva tillstånd för verksamheter med strålning samt bedriva tillsyn mot verksamhetsutövare. Du kan hitta myndighetens rapporter under fliken publikationer på dess webbplats:

Lunds universitets publikationsdatabaser

Publikationer och avhandlingar skrivna av forskare och doktorander vid Lunds universitet finns i Lunds universitets forskningsportal. Examensarbeten och andra uppsatser skrivna av studenter vid Lunds universitet finns i databasen LUP Student Papers .

SwePub ger dig referenser till forskningspublikationer från svenska lärosäten, vissa av dessa finns också i fulltext.  Populärvetenskap, rapporter med mera kan sökas i särskild kategori.

Länk till SwePub:s webbplats