lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Fysik i Lund

Vill du veta vad som binder samman elementarpartiklarna i atomkärnan? Vill du lära dig att modellera kvantmekaniska system eller kaotiska väderfenomen? Vill du utforska stjärnor och nebulosor eller utveckla nanoteknik? Vill du utföra experiment vid en partikelaccelerator eller lista ut hur framtidens batterier ska fungera?

Välkommen till Fysik i Lund!