Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Corona/Covid-19 och läsåret 2020/2021

Information till dig som studerar på fysiska institutionen

Fysiska institutionen följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. All undervisning genomförs digitalt med undantag av enstaka moment. Vi uppmanar också alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet.

Informationen är uppdaterad 29 mars 2021.

Lunds universitet har utifrån läget med Covid-19 satt upp regler och rekommendationer för undervisningen under pandemin. Undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska fortsatt genomföras med hjälp av digitala verktyg (online) utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Beslutet gäller tills vidare.

Fysiska institutionen följer detta beslut och övriga riktlinjer, föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridning. Det betyder att i undervisning i huvudsak genomförs digitalt tills annat meddelas.
Studenter ska därför:
•    studera hemifrån
•    undvika fysiska möten så mycket som möjligt. Studieplatser och datorsalar kommer under denna tid vara tillgängliga i begränsad omfattning.

Läs mer om beslutet på universitetets webbplats

Öppettider

Fysiska institutionens ytterdörrar hålls tills vidare låsta. Studenter och personal har tillgång till huset med LU-kortet. På grund av pandemin är antalet studieplatser mycket begränsat.

På LU-kortets webbplats finns information om hur du skaffar kortet

Kontakt

Skicka gärna e-post eller ring om du vill komma i kontakt med någon av institutionens medarbetare.

Fysikbiblioteket

Informations- och lånedisken är öppen kl 10-12 på helgfria vardagar. Biblioteket är alltid öppet för forskare och studenter. Det finns en självutlåningsdator i bibliofiket. Bibliotekarierna hälsar att man har all service, det är bara att kontakta dem om man behöver support.
Länk till fysikbibliotekets webbsidor

Undervisning, examination och fysiska möten

Universitetet har beslutat att undervisning och examinationer så långt det är möjligt ska göras digitalt. Bara i undantagsfall ska de ske fysiskt i universitetets lokaler.

Fysiska institutionens bedömning är att utbildning under vårterminen 2021 behöver genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler, men fysiska institutionen uppdaterar beslut och rekommendationer löpande om smittläget ändras.

Ovanstående gäller alla kurser och program med några få undantag, bland annat för praktiska moment som inte går att genomföra digitalt. Vissa laborationer kommer att genomföras, under särskilt stränga säkerhetsrutiner.

Program- och kursspecifik information

Du som är student kommer inför terminsstarten att få program och/eller kursspecifik information från din utbildning. Under terminen får du information om vad som gäller för just din utbildning från kursansvarig lärare via Canvas eller andra kanaler.

En säker studiemiljö - allas ansvar

Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du som studerar hos oss:

  • håller avstånd
  • stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
  • tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
  • lämnar undervisningssalen och korridoren efter avslutat moment
  • respekterar avgränsningar i lokalerna
  • respekterar möblering och inte flyttar runt stolar och bord
  • inte ställer fram undanplockade möbler.

Så här ska du agera om du har symtom eller konstaterad covid-19 (lu.se)

Så här deltar du i digital undervisning studentinformation på lu.se