lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

IGU

Möten för IGU-nämnden

Mötestider under vårterminen 2021

  • 2021-02-02 kl 13.15 på distans via zoom
  • 2021-03-16 kl 13.15 på distans via zoom
  • 2021-05-04 kl 13.15 på distans via zoom

    Aktuella underlag

    Gamla underlag - för nya kursplaneförslag se under kursplaner