lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Kandidatprogram

Ett kandidatprogram är en treårig utbildning som leder till en kandidatexamen. Som student antagen till ett kandidatprogram läser du kurser på grund- och avancerad nivå i fem terminer, för att under den sjätte terminen vid sidan av dina vanliga kurser genomföra ett kandidatarbete.

För att göra det enkelt för dig att rikta in dig på just det du är intresserad av har vi skapat fyra olika ingångar: fysik, astronomi och astrofysik, teoretisk fysik och naturvetenskap med fotoner och neutroner. Det gör det lättare för dig att hamna på det spår du är ute efter. Dock är du inte på något sätt bunden till din ingång; om du ändrar dig eller upptäcker något nytt du är intresserad av är det enkelt att välja till eller byta ut kurser eller byta inriktning.

Ingången meteorologi och biogeofysik är för tillfället ej valbar.

Du kan alltid välja vad du vill läsa

Att vara antagen till ett speciellt fysikprogram innebär i princip endast att du är garanterad plats på de kurser som ingår i programmet. Ingångarna är rekommenderade studiegångar anpassade för att på bästa sätt ge dig den kunskap du behöver för varje ämnesområde, men vilka kurser du väljer att läsa bestämmer du helt själv utifrån dina egna mål och intressen. Kurserna söker du terminsvis, så du har hela tiden möjlighet att styra över din egen studiegång.

Hur din studiegång kommer att se ut bestämmer du själv, men i stora drag ser en kandidatutbildning ut som följer:

Den första terminen får du en introduktion till fysiken genom tre kurser som ger dig grunderna inom mekanik, elektromagnetism, optik och våglära, relativitetsteori och atom- och partikelfysik. Den följande terminen får du läsa algebra och analys på matematiska institutionen och efter detta kommer fyra terminer med kurser som beror på vilken inriktning du valt. Under den sjätte terminen genomför du ett kandidatarbete på halvtid i en forskningsgrupp på universitetet, samtidigt som du läser ytterligare kurser, och efter tre år kan du ta ut din kandidatexamen.