lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Studentliv

Här finner du nyttig och viktig information som är riktad till dig som fysikstudent på den naturvetenskapliga fakulteten. På de här sidorna finns det du behöver veta om du är intresserad av att studera utomlands, om du står i begrepp att genomföra ett examensarbete på kandidat- eller masterexamen eller om du vill veta mer om dina rättigheter som student. Om du har läst på universitetsnivå på andra lärosäten kan du ha rätt till tillgodoräknanden. Via avtal på universitetsnivå har du även tillgång till flera programvaror.

Kårverksamhet, regler och rättigheter

Som student har du vissa rättigheter och skyldigheter som rör dig, din studiegång och din arbetsmiljö. Det finns även en kår och ett studieråd som ska verka för att rättigheterna följs och som ska föra din talan. Här hittar du information om detta:

För dig som ska påbörja ett examensarbete finns de regler och det kontrakt du behöver här:

Studier utomlands

Om du är sugen på att åka på utbytesstudier hittar du information här:

Om du läser meteorologiprogrammet och ska läsa i Köpenhamn behöver du känna till vissa saker om kursplan och reseersättning. Information om detta hittar du här:

  • Studera i Köpenhamn

Studentadministration

Genom studentadministrationen kan du få hjälp med olika saker som rör dina studier, bland annat betyg i Ladok och tillgodoräknanden.

Eskil Fredriksson och Kristina Loo är utbildningsadministratörerna på grundutbildningen i fysik. Du hittar dem i H300-korridoren, och når dem på studentadministration@fysik.lu.se.

Klicka på Kontakt i övre menyn för övriga kontaktuppgifter.

Utanför studierna

Att vara student i Lund innebär inte enbart studier. Stadens rika studentkultur erbjuder en lång rad av sociala evenemang, nationsliv, sport- och kulturföreningar, spexföreningar, politiska forum och mycket annat. Det mesta finns samlat i samarbetet Studentlund, och genom att gå med där blir du medlem i både din kår, en valfri nation och Akademiska Föreningen.