lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Forskning

Fysiker i Lund bedriver grundforskning och tillämpad forskning inom teoretiska och experimentella områden, till exempel inom astronomi, energi, miljö, biologi, medicin och materialvetenskap.

Forskarna har ett brett internationellt nätverk och är aktiva inom olika forskningskonsortier vid internationella forskningsanläggningar. Inom Lunds universitets är  många av forskarna ledare för och aktiva i forskningscentrum, forskningskonsortier och Linnémiljöer.