lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Nyheter

2017-09-22

Anslag från Vetenskapsrådet till MAX IV och Kärnfysik

Vetenskapsrådet fördelade den 20 september cirka 4 miljarder kronor till infrastrukturer. Bland stödmottagare finns MAX IV laboratoriet, som får drygt 1,1 miljarder under åren 2019-2022

[...]

2017-09-22

ECOSS PRIZE - ECOSS-33 Szeged 2017 till Sara Blomberg

I början av september vann Sara ECOSS priset vilket var fantastiskt roligt, och en stor framgång för samarbeten över

[...]

2017-09-01

Konferens om mikrofluidik i Lund den 5-6 september

Mikrofluidik är ett snabbväxande forskningsfält. När vätskor flödar i mikrometersmala kretsar börjar de uppträda

[...]

2017-08-29

Google invests in Glo's microLED technology

Google invests in start-up company Glo that has its roots in the research carried out at Solid State Physics. More

[...]

KALENDER