lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Nyheter

2015-10-08

Mångmiljonanslag till 25 svenska projekt i forskningsfronten

Nya och fortsatta forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till forskningsprojekt vid Fysiska institutionen.

[...]

2015-10-06

Nobelpriset i fysik 2015

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2015 till Takaaki Kajita Super-Kamiokande

[...]

2015-09-18

Fysiker i Lund får Marie Skłodowska Curie International Career Grant

Beslut från VR om att dela ut 29 Marie Skłodowska Curie International Career Grant 2015. Bland dessa finns Jesper

[...]

2015-09-18

Hälsovådliga nanopartiklar från båttrafiken

Nya mätningar som publiceras i Oceanologia visar att luften längs kusterna är full av hälsovådliga nanopartiklar från

[...]

KALENDER

Publicera en kalenderhändelse