lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Nyheter

2016-02-01

Allt större förståelse för ultrasnabba elektronrörelser

Elektronerna håller samman molekyler, och elektronerna bestämmer hur atomer sätts samman vid en kemisk reaktion. Men varför beter sig elektroner som de gör? Atomfysikern Per Johnsson vill

[...]

2016-01-20

Christelle Prinz har beviljats ERC Consolidator Grants

Christelle Prinz, forskare vid fasta tillståndets fysik vid LTH, har beviljats ERC Consolidator Grants i 2015 års

[...]

2016-01-15

Nanopartiklar väcker stora frågor

I takt med att vi blir allt bättre på att designa och producera olika nanomaterial, väcks frågan hur dessa påverkar vår

[...]

2016-01-15

Physicists in Europe Find Tantalizing Hints of a Mysterious New Particle

Two teams of physicists working independently at the Large Hadron Collider at CERN, the European Organization for

[...]

KALENDER

Publicera en kalenderhändelse