lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Nyheter

2019-01-07

Westrupska priset till Lars Samuelson

Lars Samuelson disputerade hösten 1977 med en avhandling rörande optiska egenskaper och elektron-fonon-växelverkan i halvledare. Efter en post-doc-period vid IBMs Forsknings-laboratorium

[...]

2018-12-18

Marcus Dahlström har fått anslag från Swedish Foundation

Marcus Dahlström, biträdande universitetslektor vid  Matematisk fysik, har fått ett stort anslag från Swedish

[...]

2018-12-17

LU styrelse beslutade en etablering av LU på Brunnshög

Styrelsen har idag klargjort att vi ska etablera verksamhet på SVS och vi tittar nu närmare på hur detta kan ske

[...]

2018-12-17

Kärnfysik i media

Kärnfysik har varit i farten igen i media. Bland i LTHs julkalender: http://www.lth.se/julkalender/2018/, luckorna 6

[...]

KALENDER