Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysiska institutionen och NanoLund involverade i två av Vinnovas nya kompetenscentra

Foto. Fysiska institutionen. Foto: Hampus Nilsson, LU.
Fysiska institutionen. Foto: Hampus Nilsson, LU.

Vinnova satsar på elva nya kompetenscentrum inom områden som är viktiga för en hållbar industri och en digital samhälls-omställning. Fysiska institutionen och NanoLund är involverade i två av dem.

Totalt satsar universiteten, företagen och Vinnova tillsammans 1 miljard kronor de fem första åren. Tillsammans ska de bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för en hållbar industrin och digital samhällsomställning och som stärker Sveriges konkurrenskraft. Målet är att ny kunskap och banbrytande teknik ska utvecklas, spridas och komma till användning för att skynda på omställningen. Satsningen ska även bidra till att attrahera spetskompetens för världsledande forskning och utveckling i Sverige.

Totalt investerar Vinnova 387 miljoner kronor i dessa kompetenscentra under fem år med en möjlig förlängning i ytterligare fem år. Utöver denna finansiering bidrar de deltagande universiteten och företagen med lika mycket vardera. Fyra av de 11 nyligen beslutade kompetenscentra som får finansiering tillhör Lunds universitet - och två av dem är kopplade till fysiska institutionen och NanoLund:

Advanced Chip Technology (ACT)

Ett kompetenscentrum för att utveckla processer och metoder för utveckling av halvledarkomponenter.  
Projektledare: Lars-Erik Wernersson, professor vid Institutionen för elektro- och informationsteknik

Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing

Ett kompetenscentrum inriktat mot integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser för en hållbar industri. 
Projektledare: Anders Mikkelsen, professor vid fysiska institutionen

– Vi har samlat en oerhört spännande kombination av interdisciplinär kompetens för att kunna gå hela vägen från nanosensorer till hållbar industriell produktion och produkter, säger Anders Mikkelsen.

Information om kompetenscentrumen på Vinnovas sida

Utöver detta finns det redan ett befintligt kompetenscenter:

Center for III Nitride Semiconductor Technology, C3NiT

Ett kompetenscentrum som syftar till att skapa en plattform för att generera och utnyttja spjutspetsforskning inom III-nitridhalvledare för nästa generations kraft- och högfrekvenselektronik, genom en kombination av vetenskaplig excellens och industriell relevans.
Projektledare: Vanya Darakchieva, professor vid fysiska institutionen.

Kompetenscentrumen består av ett konsortium med parter från olika sektorer med en gemensam vision och målsättning som bygger på excellent forskning och där den kunskap som utvecklas i miljön kan användas av näringsliv och samhälle. Centren skall stimulera samarbete mellan parter från näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Den forskning som bedrivs vid centrumen är ett samarbete mellan Lunds universitet och flera andra partners inom andra universitet, näringslivet och den offentliga sektorn.