Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Du kan bli doktor i fysik

Fördjupa dina ämneskunskaper och förmåga till självständigt forskningsarbete

Studentporträtt. Foto: Johan Persson

Forskarutbildningen är en tredje nivå, efter grund och avancerad, i fysikutbildningen.

Utbildning på forskarnivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå utvecklar utbildningen på forskarnivå särskilt de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Kursdelen ger fördjupade ämneskunskaper inom det egna avhandlingsarbetet men även en bredare vetenskaplig utblick över aktuell naturvetenskaplig forskning. Grundläggande pedagogisk utbildning och en aktiv seminarieverksamhet ingår också i kurskraven. Doktorander bedriver som regel viss undervisning på grundutbildningsnivå.

En doktorand arbetar i nära samarbete med sina handledare och kollegor i små forskningsgrupper, och ibland hör de till större internationella samarbeten. Resor till konferenser, andra universitet och forskningsanläggningar är naturliga ingredienser i utbildningen.

En forskarutbildning syftar till att utbilda licentiater och doktorer som har förmåga att både bedriva forskning av hög kvalitet och arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom högskola, näringsliv och samhälle, där erfarenhet av forskningsverksamhet är väsentlig.

Att bli antagen som doktorand

Forskarstudier kan bedrivas under olika former, men det vanligaste är att du har en så kallad doktorandanställning och ingår i en forskargrupp. Under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven är du välkommen att söka ledigförklarade doktorandtjänster. Det finns ingen särskild ansökningsperiod för forskarutbildningen, utan lediga doktorandtjänster annonseras kontinuerligt.

Lediga anställningar anställningar vid fysiska institutionen

Lediga anställningar vid Lunds universitet