Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Partikel- och kärnfysik

Vilka är materiens minsta beståndsdelar och vilka krafter verkar på dem? Avdelningens forskare studerar de grundläggande principer som styr vår värld genom experimentella studier samt utveckling av modeller och nya teorier.

Avdelningen deltar i experimenten ATLAS och ALICE vid den stora partikelacceleratoranläggningen LHC (Large Hadron Collider) vid CERN och bidrar till deras framtida uppgraderingar. Dessa experiment producerar stora och komplexa data och kräver e-vetenskapsmetoder för att hantera dem; våra forskare bidrar till utvecklingen av sådana metoder. Vi utvecklar också nya modeller för att beskriva och förklara observationerna, samt nya teorier som gör förutsägelser för nya fenomen som ännu inte observerats.

Mörk Materia (Dark Matter) är majoriteten av universums materia, men vad består den av? Det nya LDMX-experimentet (The Light Dark Matter eXperiment) förbereds för att besvara den frågan. Samarbetet HIBEAM/NNBAR är ett planerat internationellt program för sökningar efter neutronomvandlingar vid ESS för att adressera grundläggande frågor såsom ursprunget till asymmetrin mellan materia och antimateria.

Forskning om atomkärnornas stabilitet och struktur bedrivs inom de internationella FAIR-NUSTAR och CERN-ISOLDE kollaborationerna, men även med experiment vid andra forskningsanläggningar i Europa och USA. Ett lokalt laboratorium för utveckling av detektorsystem för radioaktiv strålning är en viktig verksamhet. Inom tillämpad kärnfysik studerar vi antropogen radioaktivitet i miljön. Denna forskning sker i samarbete med Medicinsk Strålningsfysik i Malmö.

Forskningsavdelningen partikel- och kärnfysik, dess forskare, projekt och publikationer i Lunds universitets forskningsdatabas.

Forskningsavdelningen partikel- och kärnfysiks engelskspråkiga webbplats.

Avdelningsföreståndare

Dirk Rudolph
E-post: dirk [dot] rudolph [at] fysik [dot] lu [dot] se (dirk[dot]rudolph[at]fysik[dot]lu[dot]se)