Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefektbrev mars 2024

Kära kollegor,
För två veckor sedan, när det för en stund kändes som om våren var på väg, var jag på promenad på Science Village området mellan MAXIV och ESS. Med på promenaden var ledningsgrupperna för både LTH och den naturvetenskapliga fakulteten, såväl som Ola Wendt, som är prefekt på Kemiska institutionen. Det blev många samtal om byggnadernas storlekar och om människor och saker som rör sig mellan olika aktiviteter, och om våra många samarbeten. 

Sett till antalet anställda är Fysiska institutionen redan idag en av de största institutionerna vid Lunds universitet. Fast egentligen är vi mycket större än så, vi är större än universitetet. Vi har forsknings- och undervisningssamarbeten med andra. Lokalt, nationellt och internationellt. Våra forskare och studenter reser till andra lärosäten och forskningsmiljöer, och vi tar emot utbytesstudenter och gästforskare här på institutionen.

Det är en stor tillgång, och för vår verksamhet helt avgörande, att de här samarbetena och utbytena fungerar väl. Att det fortsatt är enkelt att arbeta och studera hos oss. Både för dem av oss som reser ut men också för dem som kommer hit till oss. Ibland verkar denna viktiga aspekt tyvärr glömmas bort i de pågående samtalen om säkerhet och system på Lunds universitet.  Då är det viktigt att vi är tydliga med vårt behov. Så att de här, för vår verksamhet helt avgörande samarbetena med andra, med externa parter, inte försvåras mer än nödvändigt. Samtidigt ska vi medverka till att utveckla vår gemensamma säkerhet. Självklart är det så. 

Vi måste insistera på, men också visa, att den till stor del öppna och samarbetsbaserade forsknings- och undervisningsvärlden fortfarande är det bäst fungerande alternativet. Så även i dessa tider när Lunds universitets ledning och förvaltning på goda grunder är bekymrad över säkerheten, både för IT-säkerheten och riskerna för informationsläckage. 

Vad finns det i din vardag som skulle behövas ses över? Säkerhet handlar även om hur du förvarar dina data och hur du delar dem med andra. Och hur du använder din tjänstedator eller tjänstemobil när du reser. Om du handleder doktorander eller har bjudit in gästforskare till din verksamhet, får de då både hjälp med access till universitetets och institutionens lokala tjänster, men också information om vad som är lämplig användning och vad som inte är det? Det kan kännas som ett onödigt arbete, fast det är viktigt. På institutionen har vi tillgång till en del specialutrustning och speciallösningar som ingen centralt har en överblick över. I slutändan är det bara vi som arbetar på fysiska institutionen som verkligen vet vad som görs och behövs här hos oss. Hjälp därför gärna till, genom att se till att det vi gör, görs på ett förnuftigt och säkert sätt.

Promenaden vid Science Village i det fina vädret resulterade i fler frågor om flyttprocessen som nu behöver redas ut. Men det känns i alla fall lovande för våra externa samarbeten att det på Science Village finns en ny stor konferensanläggning som redan nu tar emot bokningar. Positivt är även att LINXS är på väg till området. Låt oss ta vara på de nya samarbetsmöjligheter som dyker upp!

Else Lytken

Prefekt