Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser på grundnivå

Börja plugga fysik

De första kurserna du läser på universitetet är på grundnivå. Kurser på grundnivå kan finnas i tre nivåer, introduktionskurser, fortsättningskurser och examensarbeteskurser. Kurserna ges i samarbete med flera andra institutioner, fakulteter och forskningsmiljöer vid Lunds universitet. Samtliga kurser ges på engelska, om inte annat anges i kurspresentationerna på den här sidan.

Introduktionskurser i fysik

Fyra kurser ingår i introduktionen på kandidatprogrammet i fysik:

 1. Introduktion till universitetsfysik, med mekanik, FYSA22
 2. Introduktion till universitetsfysik, med ellära, FYSA23
 3. Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik, FYSA13
 4. Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik, FYSA14

Mer information om de kurserna finns nedan. 

Läs mer om kandidatprogrammet i fysik.

Kursen ges: läsperiod 1, både höstterminen och vårterminen.

Undervisningsspråk på höstterminen: Kursen ges på svenska under höstterminer. Enstaka moment ges och examineras på engelska, vilket omfattar högst 1,5 högskolepoäng i form av laborationer eller inlämningsuppgifter. 

Undervisningsspråk på vårterminen: Under vårterminer ges kursen i sin helhet på engelska.

Kort om kursen

Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Den ger en introduktion till universitetsfysiken, som en grund för fortsatta studier i fysik. Speciellt lyfts grundläggande mekanik och ellära som fundament för övrig fysik. 

Kursen hette tidigare FYSA12 och inkluderade då både mekanik och ellära.

Läs mer om kursen Introduktion till universitetsfysik, med mekanik, FYSA22, på Canvas (på engelska).

Kursplan

Kursplan och information om antagning gällande Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med mekanik, FYSA22, 7,5 högskolepoäng på Lunds universitets centrala webbplats

Kursansvarig

Magnus Borgström – höstterminen
Professor

Elizabeth Blackburn – vårterminen
Professor

Rikkert Frederix - vårterminen
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 1, både höstterminen och vårterminen.

Undervisningsspråk på höstterminen: Kursen ges på svenska under höstterminer. Enstaka moment ges och examineras på engelska, vilket omfattar högst 1,5 högskolepoäng i form av laborationer eller inlämningsuppgifter. 

Undervisningsspråk på vårterminen: Under vårterminer ges kursen i sin helhet på engelska.

Kort om kursen

Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Den ger en introduktion till universitetsfysiken, som en grund för fortsatta studier i fysik. Speciellt lyfts grundläggande mekanik och ellära som fundament för övrig fysik. 

Kursen hette tidigare FYSA12 och inkluderade då både mekanik och ellära.

Läs mer om kursen Introduktion till universitetsfysik, med ellära, FYSA23, på Canvas (på engelska).

Kursplan

Kursplan och information om antagning gällande Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med ellära, FYSA23, 7,5 högskolepoäng på Lunds universitets centrala webbplats

Kursansvarig

Johan Zetterberg – höstterminen
Universitetslektor

Jan Knudsen – höstterminen
Universitetslektor

Christian Brackmann – vårterminen
Forskare

Joachim Schnadt – vårterminen
Professor

Kursen ges: läsperiod 2, både höstterminen och vårterminen.

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska under höstterminen, och på engelska under vårterminen.

Kort om kursen

Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i optik, våglära och kvantfysik, samt deras tillämpningar i forskning och samhälle.

Från och med vårterminen 2024 kan kursen sökas som fristående kurs.

Läs mer om kursen Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik, FYSA13, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Schema

Senaste schema för kursen Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik, FYSA13, i schemaprogrammet TimeEdit.

Kursplan

Kursplan för Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik, FYSA13, på Lunds universitets centrala webbplats.

Kursansvarig

Elna Heimdal Nilsson – kursansvarig höstterminen
Universitetslektor

Vincent Hedberg – kursansvarig vårterminen
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 2, både höstterminen och vårterminen.

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska under höstterminen, och på engelska under vårterminen.

Kort om kursen

Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i termodynamik och jordens klimat samt övning i att utföra, tolka och beskriva resultaten av fysikaliska experiment (experimentell metodik).

Från och med vårterminen 2024 kan kursen sökas som fristående kurs.

Läs mer om kursen Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik, FYSA14, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Schema

Senaste schema för kursen Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik, FYSA14, i schemaprogrammet TimeEdit.

Kursplan

Kursplan för fysik: Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik, FYSA14, på Lunds universitets centrala webbplats.

Kursansvarig

Anna-Lena Sahlberg – kursansvarig höstterminen
Universitetslektor

Thi Kim Cuong Le – kursansvarig vårterminen
Biträdande universitetslektor

Grundläggande kurser – höstterminen, läsperiod 1

Kursen ges: läsperiod 1 och 2 under höstterminen.

Kort om kursen

Kursen ger en orienterings i modern astronomi. Här får du lära dig om: Stjärnhimlen och dess rörelse. Tidsbegrepp. Astronomiska teleskop och observationsmetoder. Stjärnornas avstånd och deras rörelser i rymden. Solen och solsystemet. Stjärnornas livscykel. Vintergatan och andra galaxer. Universums övergripande egenskaper.

Läs mer om kursen Astronomins grunder, orienteringskurs, ASTA03, på lärplattformen Canvas (på svenska)

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Astronomins grunder, orienteringskurs, ASTA03

Kursansvarig

Nils Ryde
Professor

Kursen ges: läsperiod 1, både höstterminen och vårterminen.

Kort om kursen

På den här kursen lär du dig hur centrala begrepp inom fasta tillståndets fysik kan användas för att modellera fysiska effekter. Du introduceras till kristallstruktur, gittersvängningar, bandstruktur och frielektronmodellen, ledare, halvledare och isolatorer.

Läs mer om kursen Fasta tillståndets fysik, FYSC23, på lärplattformen Canvas (på engelska)

Schema

Senaste schema för kursen Fasta tillståndets fysik, FYSC23, i schemaverktyget TimeEdit.

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan. 

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Fasta tillståndets fysik, FYSC23.

Kursansvarig

Claudio Verdozzi
Universitetslektor

Kursen ges: höstterminen, kvartsfart. (Från och med 2024 ges kursen på höstterminen.)

Om kursen

I kursen ingår teori (3 högskolepoäng) och ett projektarbete (4,5 högskolepoäng). Syftet med teoridelen är att ge dig möjlighet att bekanta dig med genusvetenskapens terminologi, dess ämne och forskning. Under projektet är målet att ge dig möjlighet att undersöka någon del av din egen utbildning eller undervisning ur ett könsperspektiv.

Läs mer om kursen Genus i naturvetenskap och teknik, MNXB02, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Genus i naturvetenskap och teknik, MNXB02.

Kursansvarig

Tomas Brage
Professor

Kursen ges: läsperiod 1, höstterminen.

Om kursen

Kursen riktar sig till studerande inom masterprogrammet i astrofysik som saknar tidigare astrofysikstudier.

Kursen ger en översikt av modern astronomi, dess forskningsmetoder och resultat, där fysikaliska lagar sätts in i sitt sammanhang för att ge en helhetsbild av vår nutida uppfattning om universum, dess uppkomst och utveckling.

I kursen behandlas olika delområden av astronomin, såsom astronomiska instrument och observationsmetoder, stjärnornas egenskaper, rörelse, stjärnors bildande och utveckling, planetsystemet och dess uppkomst, Vintergatan och andra galaxer, teorier för universums utveckling. I övningsmomentet ingår bland annat observationsövningar både av solen och natthimlen.

Kurssida i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du information om aktuellt schema, kurslitteratur, kursplan och kontaktuppgifter till kursansvariga lärare, för kursen introduktion till astrofysiken, ASTB01, på engelska.

Ansökan

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Introduktion till astrofysiken, ASTB01.

Kursansvarig

Thomas Bensby
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 1, höstterminen.

Tidigare kurskod: MNXB01

Om kursen:

Kursen omfattar breda programmeringsaspekter som är väsentliga för naturvetare. Följande tas upp på kursen:

 • Användning av ett UNIX-baserat operativsystem, till exempel Linux
 • Översikt över användning av programmering i olika naturvetenskapliga områden(dataanalys, simulering et cetera)
 • Översikt över vanliga programspråk, till exempel C++ och Java
 • Grundläggande begrepp i objektorienterad programdesign
 • Grundläggande programutvecklingsteknik med ett språk (C++), användning av standard programbyggnadsverktyg i en UNIX-baserad miljö, till exempel Linux (gmake, gcc)
 • Praktiska övningar i dataanalys och simulering
 • Grundläggande metoder för programutveckling i samarbete med andra
 • Om distribuerad databehandling

Läs mer om kursen Introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare, MNXB11 på lärplattformen Canvas (på engelska).

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare, MNXB11.

Kursansvarig

Oxana Smirnova
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 1, höstterminen. OBS! Kursen ges bara en gång om året.

Kort om kursen

Kursens övergripande mål är att studenterna ska lära sig grunderna i den klassiska mekaniken med utgångspunkt från minsta verkans princip, med betoning på symmetrier och bevarandelagar, samt speciell relativitetsteori med betoning på relativistisk kinematik

På kursen lär du dig hur man använder Lagrange-formalismen, får en introduktion till Hamilton-formalismen, användningen av begränsningar och Lagrange-multiplikatorer, en allmän behandling av tvåkroppsproblemet och Keplers lagar, Lorentztransformationer, fyra vektorer och relativistisk kinematik.

Kurssida i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du information om aktuellt schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till kursansvariga lärare, för kursen teoretisk fysik: Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori, FYTB14 (på engelska)

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori, FYTB14.

Kursplan

Kursplan för  Teoretisk fysik: Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori, FYTB14, 7,5 högskolepoäng på Lunds universitets centrala webbplats.

Kursansvarig

Malin Sjödahl
Forskare

Kursen ges: läsperiod 1, höstterminen.

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om tillverkning och karakterisering av halvledaranordningar på nanometerskalan. Fokus ligger på moderna material och bearbetningstekniker med nanoteknik som huvudtema. De flesta av processerna är allmänna och tillämpas i traditionell Si-baserad IC-teknik såväl som i avancerad III-V-teknik och MEMS / NEMS-tillverkning.

Läs mer om kursen Process- och komponentteknologi på lärplattformen Canvas (på engelska).

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Process- och komponentteknologi, FYSD23.

Kursansvarig

Claes Thelander
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 1, höstterminen. 

Om kursen

På kursen lär du dig om olika typer av acceleratorer för produktion av fotoner och neutroner för forskning.

Du får lära dig mer om metoder för att producera fotoner med starkt relativistiska elektronstrålar i kombination med specialmagneter, som kallas undulatorer, och metoden för att producera neutroner genom att låta en relativistisk protonstråle träffa ett mål.

Du får även lära dig om experimentstationerna, de experimentella metoderna och de olika typerna av forskning som kan utföras med neutroner och fotoner.

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

Du hittar mer information om kursen Produktion av fotoner och neutroner, MAXC11, som kursplan, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng på Lunds universitets centrala webbplats.

Kursansvarig

Francesca Curbis
Universitetslektor

Andra institutioner

Kursen ges: läsperiod 1, höstterminen.

Om kursen

Under kursen kommer du att läsa och diskutera engelska texter av olika slag, både skönlitteratur och facklitteratur. Du kommer också att få öva på att skriva akademiska texter och hålla muntliga presentationer på engelska. De kunskaper och den kompetens i engelska som du får via denna kurs kommer du att ha nytta av både under din fortsatta utbildning i fysik/naturvetenskap och senare i arbetslivet och när du ska konkurrera om de bästa jobben.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen engelska för naturvetare, ENGF01.

Mer information

Läs mer om kursen Engelska för naturvetare, ENGF01, på språk- och litteraturcentrums webbplats.

Grundläggande kurser – höstterminen, läsperiod 2

Kursen ges: läsperiod 2, höstterminen.

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla en förståelse för de viktigaste materialanalysverktygen för nanostrukturer. Att förstå hur varje teknik fungerar, vilken information den kan ge och hur man tolkar informationen. Fokus ligger på tekniker som ger morfologisk, strukturell och kompositionsinformation.

För närvarande är kursen uppdelad i två delar:

 1. Den första och större delen av kursen täcker elektronmikroskopanalys, inklusive både SEM och TEM och tillhörande metoder. Ämnen inkluderar grundläggande principer inom elektronmikroskopi; avbildning och hur man förstår och tolkar bilder; elektrondiffraktionens principer, tolkning och förvärv; och kompositionsanalys i elektronmikroskopi med röntgen- och elektronenergiförlust-spektroskopi.
 2. Den andra delen av kursen presenterar tekniker för analys av yta, med tonvikt på olika teknikers fördelar och användningsområden och hur resultat ska tolkas.

Läs mer om kursen Analys på nanoskalan, FYSD21, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen i analys på nanoskalan, FYSD21.

Kursansvarig

Reine Wallenberg
Professor

Kursen ges: läsperiod 2, höstterminen.

Om kursen

Denna tvärvetenskapliga kurs behandlar frågorna som rör liv i universum. Var kan det finnas liv? Måste det vara en planet som vår jord? Hur utvecklas liv på en planet? Hur extrema förhållanden klarar liv? Vi diskuterar dessa och liknande frågor ur fysikaliska, biologiska och sociala perspektiv.

I kursen tar vi också upp metoder för att upptäcka och utforska planeter kring andra stjärnor (exoplaneter) och sökandet efter intelligent liv i universum och möjliga filosofiska och andra konsekvenser av en sådan upptäckt.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen astrobiologi, ASTC01.

Kurssida i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du information om aktuellt schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till kursansvariga lärare, för kursen Astrobiologi, ASTC01, på engelska.

Kursansvarig

Jens Hoeijmakers
Biträdande universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 2, vårterminen och höstterminen. 

Tidigare kurskod: FYTB13

Om kursen

Kursens övergripande mål är att du ska lära sig grunderna i den elektromagnetiska fältteorin med utgångspunkt i Maxwells ekvationer och Lorentzkraften. På kursen lär du dig att tillämpa och lösa Maxwells ekvationer, den potentiella formuleringen, hur man behandlar polarisations- och magnetiseringsfenomen, energitransport, gränsförhållanden och elektromagnetiska vågor. Du lär dig också några grundläggande vektoranalyser och relaterade integrerade satser som behövs för att lösa elektromagnetiska problem.

Kurssida i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du information om aktuellt schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till kursansvariga lärare, för kursen Elektromagnetism, FYSC20.

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Elektromagnetism, FYSC20.

Kursansvariga lärare

Korinna Zapp - höstterminen
Universitetslektor

Rikkert Frederix - vårterminen
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 2, höstterminen.

Om kursen

På kursen får du lära dig om följande: 

 • Egenskaper hos Vintergatan och andra galaxer av olika typer, beträffande uppbyggnad, kemisk utveckling och samspelet mellan stjärnor och det interstellära mediet. 
 • Metoder för avstånds- och massbestämning. 
 • Mörk materia. 
 • Hubbles lag och universums expansion. 
 • Observationer och modellbeskrivningar av aktiva galaxkärnor, speciellt kvasarer. 
 • Universums masstäthet och geometri. 
 • Teoretiska modeller för universum, jämförelser med observationer. 
 • Kärnsyntes i det tidiga universum. 
 • Kosmologisk bakgrundsstrålning. 
 • Mörk energi.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Galaxer och kosmologi, ASTA33.

Kurssida i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du information om aktuellt schema, kurslitteratur, kursplan och kontaktuppgifter till kursansvariga lärare, för kursen Galaxer och kosmologi, ASTA33.

Kursansvarig

Thomas Bensby
Universitetslektor

Ross Church
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 2, höstterminen (Från och med 2024 ges kursen bara på höstterminen.)

Om kursen

Det här är en introduktionskurs i kvantmekanik. Först får du en kort historisk bakgrund och sedan diskuterar vi kvantteorins grundidéer och postulat. Därefter får du en introduktion till Schrödingers vågekvation och du får möjlighet att lära dig hur man löser det för potentialer i en dimension, såsom brunnar och barriärer. Detta följs av begrepp och formalism hos operatörer, observerbara och mätningar i kvantmekanik. Kursen avslutas med att diskutera kvantmodellen för en harmonisk oscillator och introducera väteatomen som ett grundläggande exempel på det som kallas för rund, tredimensionell kvantmekanik.

Läs mer om kursen Grundläggande kvantmekanik på lärplattformen Canvas (på engelska).

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Grundläggande kvantmekanik, FYSB22.

Kursansvarig

Peter Samuelsson
Professor

Kursen ges: läsperiod 2, höstterminen. (Från och med 2024 ges kursen bara på höstterminen.)

Om kursen

Kursen avser att ge dig möjlighet att träna användningen av matematiska och numeriska metoder för att studera problem inom främst den klassiska fysiken. Speciellt behandlas den komplexa Fouriertransformen och differentialekvationer, med tillämpningar på olika system.

Läs mer om kursen Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion på lärplattformen Canvas (på engelska).

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion, FYSB21.

Kursansvarig

Andreas Wacker
Professor

Grundläggande kurser – vårterminen, läsperiod 1

Kursen ges: läsperiod 1, vårterminen. (Från och med 2024 ges kursen bara på vårterminen.)

Kort om kursen

Detta är en kurs i atom- och molekylär fysik. Innan du påbörjar kursen är det viktigt att du förstår och kan använda Schrödinger-ekvationen. Vi börjar med teorin om vinkelmoment, för att fullt ut förstå kvantmekaniken i runda system som atomer. Vi undersöker teorin och spektra för en-, två- och många elektronjoner och diskuterar spektroskopi och andra tekniker som används för att undersöka dem.

Vi diskuterar också bindning och struktur av molekyler och moderna tillämpningar av atom- och molekylär fysik - till exempel Boose-Einstein kondensat och synkrotronstrålningsbaserad forskning.

Läs mer om kursen Atom- och molekylfysik, FYSB24, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Schema

Senaste schema för kursen Atom- och molekylfysik, FYSB24, i schemaverktyget TimeEdit.

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Atom- och molekylfysik, FYSB24.

Kursansvarig

Tomas Brage
Professor 

Kursen ges: läsperiod 1, både höstterminen och vårterminen.

Kort om kursen

På den här kursen lär du dig hur centrala begrepp inom fasta tillståndets fysik kan användas för att modellera fysiska effekter. Du introduceras till kristallstruktur, gittersvängningar, bandstruktur och frielektronmodellen, ledare, halvledare och isolatorer.

Läs mer om kursen Fasta tillståndets fysik, FYSC23, på lärplattformen Canvas (på engelska)

Schema

Senaste schema för kursen Fasta tillståndets fysik, FYSC23, i schemaverktyget TimeEdit.

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan. 

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Fasta tillståndets fysik, FYSC23.

Kursansvarig

Claudio Verdozzi
Universitetslektor

Kursen ges på kvartsfart under hela vårterminen.

Om kursen

Kursen syftar till att studenten, efter avslutad kurs, ska ha tillägnat sig en introduktion till ett genusperspektiv på fysik med ett fokus på universitetsnivåns forskning och utbildning.

Läs mer om kursen Fysik och genus, MNXB03, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Ansökan

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Fysik och genus, MNXB03.

Kursansvarig

Tomas Brage
Professor

Kursen ges: läsperiod 1, vårterminen

Kort om kursen

Kursen ger en introduktion till termodynamikens huvudsatser och deras innebörd. Särskild vikt fästs vid de centrala begreppen jämvikt, entropi och statistisk vikt. 

Läs mer om Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik, FYSB23, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik, FYSB23.

Huvudlärare

Erik van Loon
Biträdande universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 1, vårterminen. Kursen ges på heltid.

Undervisningsspråk: svenska.

Om kursen

Kursen ger dels en grundläggande genomgång av fysikmoment, som är viktiga för utbildningen, och dels av tillämpningar av fysiken inom miljöområdet.

Fysikområden: Energi och energiflöden med anknytning till termodynamiken och desshuvudsatser. Ellära med inriktning mot effekt, elektromagnetiska fält och elproduktion. Vågrörelselära med tonvikt på akustik, fotometri och vågoptik. Vidare ingår atom- och kärnfysik.

Miljöinriktning: Energi, energiflöden och termodynamik behandlas utförligt för att skapa förståelse för principerna för energiomvandling (vind-, vatten- sol- och kärnenergi), jordens strålningsbalans och förändringar i den (globala flöden med konvektionens betydelse för väder och klimat), energiflöden (värmetransport och värmemaskiner) samt energiutnyttjande (verkningsgrad, energikvalitet och energihushållning). Termodynamiken behandlas såväl klassiskt som utgående från fotonbegreppet.

Inom elläraområdet behandlas elektromagnetisk strålning, dess ursprung, utbredning och möjliga hälsopåverkan. Dessutom ingår principerna för teknik som används vid elproduktion (växelströmsgeneratorer, solceller med flera).

Vågrörelseläran omfattar begrepp som interferens, resonans, buller och ljuddämpning och deras inverkan på miljö/arbetsmiljö. Joniserande och icke-joniserande strålning behandlar alfa-, beta- och fotonstrålningens uppkomst, egenskaper, detektering och fysiologiska effekter. I kursen ingår också kännedom om och användning av verktyg för insamling, bearbetning och tolkning av fysikaliska data.

Läs mer om kursen Miljöfysik, FYSA25, på lärplattformen Canvas.

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Miljöfysik, FYSA25.

Kursansvarig

Birgitta Svenningsson
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 1, vårterminen. 

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande områden inom strålnings- och plasmafysik som är nödvändiga för förståelsen av den strålning som utsändes från stjärnors yttre delar (atmosfärer). Astronomiska observationer täcker det elektromagnetiska spektret allt från röntgen till mikrovågor.

I kursen studerar du grundläggande egenskaper hos stjärnor och deras atmosfärer: effekter av temperatur, tryck, kemiska ymnigheter och stjärnors rotation. Solatmosfären. Stjärnors spektra och uppkomsten av spektrallinjer. Konvektion och granulation. Termodynamisk jämvikt och avvikelser därifrån. Oscillationer och stjärnseismologi. Magnetism och magnetiska aktivitetscykler. Massförlust: stjärnkoronor och stjärnvindar.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen strålningsprocesser och stjärnatmosfärer, ASTA34.

Kurssida i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du information om aktuellt schema, kurslitteratur, kursplan och kontaktuppgifter till kursansvariga lärare, för kursen Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer, ASTA34, på engelska.

Kursansvarig

Nils Ryde
Professor

Grundläggande kurser – vårterminen, läsperiod 2

Kursen ges: läsperiod 2, vårterminen.

Om kursen

Kursens syfte är att behandla grundläggande frågor om vad vetenskap och den vetenskapliga metoden är; vad som skiljer god och riktig vetenskap från pseudovetenskap, från charlataneri och fusk; förhållandet mellan tro och vetande, religion och naturvetenskap; antropocentricitet och genusperspektiv inom naturvetenskap; och naturvetenskapens samhörighet med andra skapande verksamheter som målning, skulptur och komposition.

Ansökan

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen den vetenskapliga metoden, MNXA19.

Kursansvarig

Leif Lönnblad
Professor

Kursen ges: läsperiod 2, både vårterminen och höstterminen. 

Tidigare kurskod: FYTB13

Om kursen

Kursens övergripande mål är att du ska lära sig grunderna i den elektromagnetiska fältteorin med utgångspunkt i Maxwells ekvationer och Lorentzkraften. På kursen lär du dig att tillämpa och lösa Maxwells ekvationer, den potentiella formuleringen, hur man behandlar polarisations- och magnetiseringsfenomen, energitransport, gränsförhållanden och elektromagnetiska vågor. Du lär dig också några grundläggande vektoranalyser och relaterade integrerade satser som behövs för att lösa elektromagnetiska problem.

Kurssida i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du information om aktuellt schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till kursansvariga lärare, för kursen Elektromagnetism, FYSC20.

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Elektromagnetism, FYSC20.

Kursansvariga lärare

Korinna Zapp - höstterminen
Universitetslektor

Rikkert Frederix - vårterminen
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 2, vårterminen.

Om kursen

Kursen täcker grundläggande vektoranalys och fluiddynamik, med fokus på storskaliga system och flöden i roterande system. Exempel och tillämpningar hämtas företrädesvis från oceanografi, meteorologi och astronomi.

Kursen är på grundnivå och ingår i huvudområdet fysik vid den naturvetenskapliga fakulteten och ges vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik.

Kurssida i Canvas

På kursens sida i lärplattformen Canvas hittar du information om aktuellt schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till kursansvariga lärare (på engelska).

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Fluiddynamik, FYTA14.

Kursplan

Kursplan för Fluiddynamik, FYTA14 på Lunds universitets centrala webbplats

Huvudlärare

Oscar Agertz
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 2, vårterminen. 

Om kursen

Varför bör man studera förbränning? Ett skäl är att det en viktig energikälla i världen då mer än 85% av all energianvändning har sitt ursprung I förbränning och att energibehovet ökar med 3% per år. Ett annat skäl är att kunskaper i förbränning är viktiga för framtidens ingenjörer för att kunna effektivisera förbränningsprocesser och utveckla dem så att de ger lägre utsläpp av skadliga föroreningar som till exempel kolväten, NOx, dioxiner och sot.

Forskning på nya förnyelsebara bränslen möjliggör en övergång till ett framtida hållbart samhälle. Kursen ger de grundläggande betingelserna för förbränningsfenomen, och inkluderar bland annat termodynamik, kemisk kinetik, självantändningsprocesser, flammors struktur, värme- och masstransport, och hur luftburna föroreningar bildas vid förbränning. Med detta som grund skapas en förståelse för hur energi- och miljöproblem är relaterade till förbränning i praktiska förbränningssystem.

Läs mer om kursen Grundläggande förbränning, FYSD11, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Grundläggande förbränning, FYSD11.

Schema

Senaste schema för kursen Grundläggande förbränning, FYSD11, i schemaverktyget TimeEdit.

Kursplan

Kursplan för Grundläggande förbränning, FYSD11, på Lunds universitets centrala webbplats.

Kursansvarig

Alexander Konnov
Professor

Kursen ges: läsperiod 2, vårterminen. (Från och med 2024 ges kursen bara på vårterminen).

Om kursen

Kursen utvecklar en förståelse för atomkärnan, baserat på makroskopiska och mikroskopiska modeller. Under kursen lär vi oss att bedöma användbarhet och begränsningar hos de olika modeller som används för att beskriva de många aspekterna av atomkärnor, samt deras excitationer och sönderfall.

Vi går igenom generella kvantmekaniska begrepp och applicerar dem i kärnfysiken. Den experimentella delen av kursen hjälper dig att förstå hur radioaktiv strålning uppstår, hur den växelverkar med materia och hur den kan detekteras, samt dess relevans i vetenskap och samhälle. Denna del av kursen stöds av föreläsningar om pågående forskning inom grundläggande eller tillämpad kärnfysik.

Läs mer om kursen Kärnfysik, FYSC22, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Schema

Senaste schema för kursen Kärnfysik, FYSC22, i schemaverktyget TimeEdit.

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Kärnfysik, FYSC22.

Huvudlärare

Luis Sarmiento Pico
Universitetslektor

Kursen ges: läsperiod 2, vårterminen. (Från och med 2024 ges kursen bara på vårterminen).

Om kursen

Vilka är materiens grundläggande beståndsdelar och vilka krafter verkar på dem? I det vetenskapliga forskningsämnet partikelfysik behandlar vi de grundläggande principerna för vår värld och hur materiens grundläggande beståndsdelar interagerar med varandra för att producera den värld vi ser. Denna förståelse formuleras matematiskt i teorin som kallas standardmodellen. I denna kurs får du en introduktion till beståndsdelarna och krafterna i standardmodellen.

Den experimentella aspekten av kursen täcker både de tekniska principerna för stora acceleratorer, såsom 27 kilometers-omkretsen Large Hadron Collider, LHC, vid CERN, och detektorteknikerna i experimenten som mäter partiklarna som produceras i kollisionerna som produceras av acceleratorn.

Slutligen förs teori och experiment samman i diskussionen om möjliga förlängningar av standardmodellen, såsom kandidater för mörk materia och supersymmetriska partiklar, och de experimentella tekniker som används för att söka efter dem.

Det övergripande målet för kursen är att ge ett brett perspektiv på forskningsfältet och att lyfta fram några överraskande och spännande aspekter av partikelfysik som antimateria, neutrino-svängningar, kvarkinslutning och Higgs-mekanismen. I slutet av kursen är det möjligt att besöka det internationella partikelfysiklaboratoriet DESY i Hamburg. Besöket kommer att vägledas av forskare som arbetar på laboratoriet och visar några verkliga exempel på partikelfysikforskning.

Läs mer om kursen Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer, FYSC24, på lärplattformen Canvas (på engelska).

Schema

Senaste schema för kursen partikelfysik, kosmologi och acceleratorer, FYSC24 i schemaprogrammet TimeEdit.

Ansökan

Under antagningsperioden kan du söka kursen direkt från den svenska kurspresentationen, via länken nedan.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer, FYSC24.

Kursansvarig

Alice Ohlson
Universitetslektor

Examensarbete och praktik

Kursen ges: både höstterminen och vårterminen.

FYSK04 ersätter FYSK03, FYTK03, ASTK03

Om kursen

Detta är kursen som innehåller vårt kandidatexamensarbete. Kursen är reserverad för programstudenter inom fysikområdet. Kursen läses på halvfart under hela terminen.

Du väljer i samråd med handledare och examinator en självständig examensuppgift som omfattar 15 högskolepoäng. Uppgiften kan vara experimentell eller teoretisk. Uppgiften kan antingen anknyta till aktuella vetenskapliga projekt vid institutionen, eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen.

Villkor

För att på börja ditt examensarbete måste du:

 • Upprätta en plan för examensprojektet tillsammans med din handledare.
 • Lämna in din undertecknade plan till institutionens samordnare för examensarbeten.

Ansök till kursen

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du förkunskapskrav och länk för att söka kuren Fysik: Examensarbete för kandidatexamen, FYSK04.

Kurssida i Canvas

För information om kursplaner, villkor, exempel på examensarbeten och introduktionsmöte med mer, besök kursens sida i Canvas.

Frågor

Vår koordinator för examensarbeten svarar på alla frågor om examensarbeten och praktik inom ramen för fysiska institutionens utbildningar.

Oxana Smirnova
email: diploma_office [at] fysik [dot] lu [dot] se (diploma_office[at]fysik[dot]lu[dot]se)

Kursen ges: både höstterminen och vårterminen.

Kort om kursen

Inom kursen planeras, genomförs och utvärderas en 7–8 veckors praktikplats på en arbetsplats med uppgifter relaterade till studentens utbildning. Handledaren utses på arbetsplatsen. Praktikern håller en arbetsbok under praktiken.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för Fysik: Praktik, FYSB06.

Kurssida i Canvas

För mer information om kursplaner, tillvägagångssätt med mera, besök kurssidan för examensarbeten i Canvas. Informationen på sidan är på engelska.

Frågor

Vår koordinator för examensarbeten svarar på alla frågor om examensarbeten och praktik inom ramen för Fysiska institutionens utbildningar.

Oxana Smirnova
diploma_office [at] fysik [dot] lu [dot] se (diploma_office[at]fysik[dot]lu[dot]se)