Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fasta tillståndets fysik

Avdelningen är väldigt aktiv inom forskning och utbildning inom en rad olika områden relaterade till nanovetenskap. Främst är forskningen inom nanovetenskap inriktad på  frågor rörande materialvetenskap, lågdimensionella halvledarstrukturer, samt tillämpningar därav.

Tvingar fram färre dimensioner

Att en halvledarstruktur är lågdimensionell innebär att laddningsbärare (till exempel elektroner) däri är tvungna att röra sig i mindre än tre dimensioner. Detta tvång är orsakat av kvantfysikaliska principer, som träder in då halvledarkristaller manipuleras på nanometernivå i laboratoriet. Exempelvis kan elektroner fångas in i tunna halvledarskikt där de likt myror på en vägg upplever sin omvärld som tvådimensionell.

Nanotrådar

På fasta tillståndets fysik läggs just nu stort fokus på en annan typ av lågdimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar. Som namnet antyder är dessa trådar ultratunna, med en diameter på nanometerskalan - tusen gånger mindre än ett hårstrå - samt en längd på flera mikrometer. Detta gör att elektroner ser sin omvärld som endimensionell, vilket på grund av kvantfysikaliska principer ger upphov till väldigt spännande fysik och nya tillämpningar.

Studera trådarna

Forskare på avdelningen utvecklar och studerar materialvetenskapliga processer som möjliggör noggrann kontroll av nanotrådarnas kristallografiska, elektroniska och optiska egenskaper. Denna kontrollförmåga tillåter forskarna att utveckla och studera en hel rad nanotrådsbaserade strukturer som har potential att användas i många nya funktionella tillämpningar. Sådana tillämpningar kan till exempel vara nanoelektronik, energiomvandling, optoelektronik, fotonik, nanobiofysik och nanotoxikologi.

Nanovetenskapens högborg

Avdelningens forskning är integrerat i NanoLund, som är Lunds universitets center för nanovetenskap. Inom ramen för NanoLund samarbetar samarbetar våra forskare kollegor från andra avdelningar och center inom Lunds universitet. Fasta tillståndets fysik ansvarar också för Lund Nanolab (Myfab Lund), som är en modern anläggning för tillverkning och karakterisering av nanomaterial och nanostrukturer.

Länk till NanoLunds engelskspråkiga webbplats

Avdelningen är också väldigt engagerat inom en rad utbildningssatsningar. Våra forskare och lektorer har ansvar för Lunds universitets grundläggande och avancerade kurser inom nanovetenskap och fotonik, som ingår i flera av universitetets tekniska och naturvetenskapliga grundutbildningar.

Forskningsavdelningen fasta tillståndets fysik, dess forskare, projekt och publikationer i Lunds universitets forskningsdatabas

Forskningsavdelningen fasta tillståndets fysiks webbplats

Avdelningsföreståndare

Dan Hessman
E-post: dan [dot] hessman [at] ftf [dot] lth [dot] se (dan[dot]hessman[at]ftf[dot]lth[dot]se)