Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om informationsteknologi

-Vad är IT pappa? undrade nioåringen hemma vid köksbordet. Tack vare att frågan just nu är högaktuell för Fysicum kunde jag faktiskt svara, att det är läran om människans metoder för att överföra meningsfull information sinsemellan, och till sina konstruktioner, med hjälp av datorer och internet. Kanske inte helt rätt, men i alla fall en ärlig bild av hur jag själv ser på IT idag.

Hur som helst så symboliserar IT för många av oss något som under majoriteten av våra liv varit väldigt tekniskt avancerat, lite avlägset och inget som direkt berört oss. Kanske inte lika mycket för genomsnittsmedarbetaren på fysiska institutionen, men för genomsnittsmänniskan i övrigt har IT gått från att vara något separat till att idag vara integrerat i allt runt omkring oss. Det handlar inte ens längre bara om datorer, telefoner eller ens smarta klockor. Framförallt handlar IT idag om vad vi gör med alla dessa tekniskt avancerade och ofta internetuppkopplade enheter. Hur vi beter oss och hur vi relaterar till varandra genom tekniken har blivit minst lika viktigt som tekniken inuti.

Även om IT länge varit en naturlig del av fysiska institutionens vardag så har förändringarna i hur vi använder tekniken påverkat även oss. Vi har idag helt nya förutsättningar för hur vi kan använda IT i våra olika uppdrag. Vi har också helt nya krav på oss från chefer och myndigheter i hur vi kan och ska använda IT. Dessa krav grundas i de nya hot och risker som uppstått hand i hand med den annars så positiva utvecklingen.

För att möta dessa nya utmaningar har fysiska institutionen under det senaste året arbetat hårt för att hitta rätt i hur vi ska agera, och hur vi ska kunna ta vårt ansvar kring IT, IT-säkerhet och informationssäkerhet. För ett år sedan inleddes en omfattande utredning av frågan, och i våras fattades beslut om att skapa en gemensam IT-organisation på institutionen, ledd av en IT-chef. Det är den första sådana organisationen på universitetet. Vi kan nu berätta att ny IT-chef på fysiska institutionen blir Tomas Karlsson, som tillträder den 15 augusti. Han kommer att inleda sitt arbete med att själv bilda sig en uppfattning om våra behov i institutionens olika verksamheter och stötta oss i att hitta de bästa vägarna framåt. Vi hälsar alla Tomas hjärtligt välkommen till institutionen och om jag får komma med en liten sommarönskan så önskar jag att han får samma fina och hjälpsamma bemötande av er alla som jag fick när jag började för ett år sedan. Med den hjälpen kommer arbetet börja på topp!

Det kommer dock såklart inte alltid vara enkelt, och det kommer inte heller alltid bli som vi först tänkt oss. Ibland kommer det att finnas hinder, ibland kommer det att uppstå oväntade vinster och ännu bättre möjliga lösningar än de vi först föreställde oss. Ett arbete av det här slaget kräver förtroende. Förtroende kan bara byggas genom dialog och transparens. Ett ömsesidigt förtroende är avgörande för allt gemensamt arbete, men här är det kanske extra viktigt eftersom vi är många på institutionen som tror starkt på vår teknik, som har en passion för hur vi kan använda våra verktyg i kärnverksamheten och inte minst en tilltro till vårt eget och våra kollegors oerhörda kunskaper. Allt detta är goda saker. Det är dessa saker som kommer att leda oss framåt till en bättre framtid. Utmaningen här är att balansera passion med möjlighet på samma sätt som vi alltid måste balansera behov med ekonomi eller vision med tid. Låt oss därför göra det tillsammans. Öppet och med gott mod. Det kommer som sagt inte alltid vara enkelt, och vi kommer sannolikt inte hålla med varandra då och då. Men tillsammans kan vi alla lita på att vi gemensamt tar oss an uppgiften med målet att underlätta forskningen, utbildningen och samverkan på fysiska institutionen. Allt för att vi ska ha en verksamhet i världsklass.

IT är en del av vår vardag, och nu har vi även en IT-organisation som kan hjälpa oss i vardagen. Tack allihop för ett väl genomfört arbete under det här året. Nu har vi alla förtjänat en härlig semester!
Glad midsommar!

Daniel Kåreda
Administrativ chef vid fysiska institutionen