Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbete och praktik

Examens- och forskningsprojekt inom fysik

Ett examensarbete i fysik, på kandidat- eller magisternivå, är ett individuellt projekt som du utför i en forskargrupp. Du får möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som du är intresserad av och få värdefull erfarenhet av att arbeta med forskare.

Examensarbete på kandidatnivå

Examensarbetet som utförs på kandidatnivå ger 15 högskolepoäng. Examensarbeteskursen ges två gånger om året.

Examensarbete på masternivå

På masternivå gör du ett examensarbete om antingen 30 eller 60 högskolepoäng i en forskargrupp. Masterprojektet är förmodligen den viktigaste kursen i dina studier och är ofta det första steget i din framtida karriär.

I slutet av examensarbetet skriver du en vetenskaplig rapport. Du ger också en muntlig presentation av ditt arbete.

Kurssida i Canvas

Examensarbeten på fysiska institutionen har en sida på Canvas med viktiga instruktioner, kursplaner, villkor, exempel på examensarbeten och datum för introduktionsmöten med mera. Informationen på sidan är på engelska.

Besök kurssidan för examensarbeten i Canvas (på engelska).

Examensarbete

Kursspråk: Kursen ges på svenska och engelska. Kursen ges under både höst- och vårtermin.

Kort om kursen

Den studerande väljer i samråd med handledare och examinator en självständig examensuppgift som omfattar 15 högskolepoäng. Uppgiften kan vara experimentell eller teoretisk.Uppgiften kan antingen anknyta till aktuella vetenskapliga projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen. Förslag på examensuppgifter anslås på kursens sida i lärplattformen Canvas.

Villkor

För att på börja ditt examensarbete måste du:

  • Upprätta en plan för examensprojektet tillsammans med din handledare
  • Lämna in din undertecknade plan till institutionens koordinator för examensarbeten

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Fysik: Examensarbete för kandidatexamen, FYSK02

Kurssida i Canvas

För mer information om kursplaner, villkor, exempel på examensarbeten och introduktionsmöte med mera, besök kurssidan för examensarbeten i Canvas. Informationen på sidan är på engelska.

Frågor

Vår koordinator för examensarbeten svarar på alla frågor om examensarbeten och praktik inom ramen för fysiska institutionens utbildningar.

E-post: diploma_office [at] fysik [dot] lu [dot] se

Kursspråk: Engelska.

Kort om kursen

Den studerande väljer i samråd med handledare och examinator en självständig examensuppgift som omfattar 30 högskolepoäng. Uppgiften kan vara experimentell eller teoretisk. Uppgiften kan antingen anknyta till aktuella vetenskapliga projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen. 

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Fysik: Examensarbete för naturvetenskaplig mastersexamen i fysik, FYSM30.

Villkor

För att på börja ditt examensarbete måste du:

  • Upprätta en plan för examensprojektet tillsammans med din handledare
  • Lämna in din undertecknade plan till institutionens koordinator för examensarbeten

Kurssida i Canvas

För mer information om kursplaner, villkor, exempel på examensarbeten och introduktionsmöte med mera, besök kurssidan för examensarbeten i Canvas. Informationen på sidan är på engelska.

Frågor

Vår koordinator för examensarbeten svarar på alla frågor om examensarbeten och praktik inom ramen för fysiska institutionens utbildningar.

E-post: diploma_office [at] fysik [dot] lu [dot] se

Kursspråk: Engelska

Kort om kursen

Detta examensarbete om 60 högskolepoäng erbjuder dig en unik möjlighet att arbete med projekt och nära din framtida arbetsmarknad för ett helt års effektiv tid - den längst möjliga för någon utbildning vid universitetet.

Studenten väljer i samråd med handledaren och examinator ett självständigt examensarbete motsvarande 60 högskolepoäng. Projektet kan vara experimentellt eller teoretiskt. Projektet kan antingen kopplas till aktuella vetenskapliga projekt vid institutionen eller till problem inom ämnesområdet hos företag eller andra institutioner inom eller utanför universitetet. Om projektet genomförs utanför institutionen måste det också finnas en handledare från institutionen. Förslag på examensuppgifter anslås på kursens sida i lärplattformen Canvas.

Villkor

För att på börja ditt examensarbete måste du:

  • Upprätta en plan för examensprojektet tillsammans med din handledare
  • Lämna in din undertecknade plan till institutionens koordinator för examensarbeten

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Fysik: Examensarbete för naturvetenskaplig mastersexamen i fysik, FYSM60

Kurssida i Canvas

För mer information om kursplaner, villkor, exempel på examensarbeten och introduktionsmöte med mer, besök kurssidan för examensarbeten i Canvas. Informationen på sidan är på engelska.

Frågor

Vår koordinator för examensarbeten svarar på alla frågor om examensarbeten och praktik inom ramen för fysiska institutionens utbildningar.

E-post: diploma_office [at] fysik [dot] lu [dot] se

Kursspråk: Svenska eller engelska.

Kort om kursen

Detta examensarbete om 30 högskolepoäng erbjuder dig en unik möjlighet att arbete med projekt och nära din framtida arbetsmarknad. Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kurssida hos LTH

För mer information om kursplaner, villkor, introduktionsmöte med mera, besök kursens sida på LTH:s webbplats

 

Praktik

Kursspråk Svenska eller engelska.

Kort om kursen

Inom kursen planeras, genomförs och utvärderas en 7-8 veckors praktikplats på en arbetsplats med uppgifter relaterade till studentens utbildning. Handledaren utses på arbetsplatsen. Praktikern håller en arbetsbok under praktiken.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för Fysik: Praktik, FYSB06.

Kurssida i Canvas

För mer information om kursplaner, tillvägagångssätt med mera, besök kurssidan för examensarbeten i Canvas. Informationen på sidan är på engelska.

Frågor

Vår koordinator för examensarbeten svarar på alla frågor om examensarbeten och praktik inom ramen för Fysiska institutionens utbildningar.

E-post: diploma_office [at] fysik [dot] lu [dot] se

Kursspråk: Engelska

Kort om kursen

Inom ramen för kursen planeras, genomförs och utvärderas en fyra veckors praktikperiod på en arbetsplats med uppgifter relaterade till studentens utbildning. En handledare utses på arbetsplatsen. Studenten för arbetsbok under praktiken.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Fysik: Praktik (Masternivå), FYSP01

Kurssida i Canvas

För mer information om kursplaner, tillvägagångssätt med mera, besök kurssidan för examensarbeten i Canvas. Informationen på sidan är på engelska.

Frågor

Vår koordinator för examensarbeten svarar på alla frågor om examensarbeten och praktik inom ramen för fysiska instutionens utbildningar.

E-post: diploma_office [at] fysik [dot] lu [dot] se