Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kort om institutionen

Att fysik har gamla anor i Lund är ingen överdrift. Ämnet finns med redan när universitetet grundas 1666. 1735 får institutionen sina första egna lokaler i Kungshuset i Lundagård. Vid institutionen bedrivs idag forskning inom nästan alla områden inom den moderna fysiken.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med drygt 400 medarbetare, varav cirka 100 professorer och lektorer och cirka 180 doktorander.

Tillsammans med avdelningen för medicinsk strålningsfysik vid medicinska fakulteten utgör fysiska institutionen det fysikaliska ämnesområdet vid Lunds universitet.

Vår forskning

Forskningen vid institutionen täcker många aspekter av den moderna fysiken, och vi bedriver såväl grund- som tillämpad forskning, där både experiment och teoretisk modellering ingår.

Vår forskning är uppdelad i sju forskningsavdelningar. Avdelningarna är organiserade utifrån ämnesgemenskap och här återfinns våra forskargrupper.

Våra forskningsområden omfattar astrofysik, partikel- och kärnfysik, molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, materialvetenskap, biofysik, acceleratorer och avancerade ljuskällor, såsom lasrar och synkrotronljusanläggningar.

Utbildning

Vi har ett brett undervisnings- och forskningsspektrum inom fysikämnet, med undervisning på grund- och avancerad nivå på Lunds tekniska högskola och på naturvetenskapliga fakulteten.

Vi erbjuder våra studenter breda kurser som förmedlar baskunskaper i fysik, såväl som många kurser på hög nivå som ger avancerad kunskap i specialämnen. Vi är engagerade i lärarutbildningarna i fysik och även i utbildningen till sjukhusfysiker.

Internationalisering

Vi har en omfattande verksamhet med anknytning till de internationella anläggningarna för partikel- och kärnfysik. Det är CERN på gränsen mellan Schweiz och Frankrike och FAIR i Darmstadt, Tyskland. Därutöver har vi kopplingar till många internationella forskningsanläggningar, och vi har undervisnings- och forskningssamarbeten runtom i Sverige, Europa och i hela världen.
Vi är en del av flera centrumbildningar och strategiska forskningsområden vid Lunds universitet: NanoLund, Merge och eSSENCE.

Fysiska institutionen kommer att vara en del av Lunds universitets etablering i Science Village.

Ledning och organisation

Fysiska institutionen leds av en institutionsstyrelse och prefekten. Prefekten har en verkställande funktion och ansvaret för den dagliga verksamheten. Till stöd har prefekten en ledningsgrupp som består av ställföreträdande och biträdande prefekter, vår administrativa chef. Det finns också flera olika beredande och rådgivande organ.