Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Akademisk hederlighet

På universitetet lämnar man in egna texter och eget arbete och aldrig något som andra har gjort. Att kopiera andras arbete utan att ange källa är inte tillåtet.

Akademisk hederlighet innebär att ett skriftligt arbete som du lämnar in för bedömning måste vara ditt eget och inte någon annans. Kopiering är inte tillåtet, och du måste ge korrekta hänvisningar och referenser när du använder andras verk. I många fall uppmuntras du att samarbeta med andra för att förbättra ditt lärande, till exempel vid inlämningsuppgifter. Det slutliga arbetet som du lämnar in måste vara ditt eget, och du får inte låna ut ditt arbete för kopiering. Det kan vara viktigt att veta att alla universitetsanställda är skyldiga att rapportera om det finns en "grundad misstanke om försök till vilseledande vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas".

I början av varje kurs informeras studenter vid fysiska institutionen om vikten av akademisk hederlighet. Mer allmän information om detta har publicerats av biblioteken vid Lunds universitet. Där kan du också hitta mer information om ett automatiskt system som heter Ouriginal och kan användas i vissa kurser för att upptäcka plagiering, liksom de officiella riktlinjerna och föreskrifterna för plagiering.

Mer information om referenstagning och akademisk hederlighet finns biblioteken vid Lunds universitets webbplats