Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Atomfysik

Avdelningens forskningsområde är grundläggande och tillämpad atom- och molekylspektroskopi, främst baserad på laseranvändande. Vidare bedrivs projekt avseende optisk informationslagring och nya mikroskopimetoder.

Atomfysikalisk grundforskning inkluderar studier av atom/strålnings-växelverkan vid extremt höga optiska fältstyrkor, som kan nås med hjälp av ett terawattlasersystem. Detta ingår i det av avdelningen drivna högeffektlaserlaboratoriet, som är nationellt tillgängligt.

Övertons- och röntgenlaseremission studeras liksom röntgengenerering från plasmor av hög täthet.
Laserspektroskopiska undersökningar avser främst astrofysikaliskt intressanta övergångar i det vacuum-ultravioletta spektralområdet och kombineras med teoretiska beräkningar.
Luft-och vattenföroreningar, liksom stress hos landvegetation, undersöks med laserradarmetoder.
Små diodlasrar kan utnyttjas för sträckvisa mätningar relevanta för arbetsmiljöstudier.
Vidare användes laserspektroskopiska metoder för detektion.

Forskningsavdelningen atomfysik, dess forskare, projekt och publikationer i Lunds universitets forskningsdatabas

Forskningsavdelningen atomfysiks engelskspråkiga webbplats

Avdelningsföreståndare

Jörgen Larsson
E-post: jorgen [dot] larsson [at] fysik [dot] lth [dot] se (jorgen[dot]larsson[at]fysik[dot]lth[dot]se)